e-Urząd

Przedłużony termin składania sprawozdań finansowych za 2021 rok

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i księgowych wprowadzone zostaną istotne zmiany przy składaniu sprawozdań za 2021 rok. Podobnie jak w poprzednim roku czas na złożenie sprawozdania finansowego zostanie wydłużony. Oprócz tego czeka nas jeszcze wiele istotnych zmian związanych ze sprawozdawczością finansową spółek m.in. obowiązek podpisania sprawozdania minimum przez jedną osobę z zarządu. Szczegółowo opisano to w dalszej części artykułu.

Dłuższe terminy sprawozdawcze za rok 2021

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Dodatkowo wydłużono o 3 miesiące termin składania zeznań podatkowych w CIT dla wszystkich podatników tj. złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, a także wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uproszczone składanie sprawozdań finansowych za 2021

Od 1 stycznia 2022 roku wystarczy, aby wyłącznie jedna osoba wchodząca w skład zarządu podpisała sprawozdanie finansowe. Teoretycznie jest to duże ułatwienie, a w rzeczywistości ilość podpisów pozostanie bez zmian. Każda osoba wchodząca w skład zarządu, która nie złoży podpisu musi sporządzić oświadczenie i podpisać je kwalifikowanym podpisem. W przeciwnym razie nie zostaną spełnione wymogi sprawozdawcze.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok - gdzie złożyć?

Niezmiennie od 3 lat sprawozdanie musi być sporządzone w formie elektronicznej. W zależności od typu prowadzonej działalności inny jest adresat dokumentacji.

Kto?
Gdzie?
Kiedy?
Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – MSR
Do KRS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości.
15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych
Do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS): z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji, przez przeznaczony do tego interfejs webAPI
W terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe.
Do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS): z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji, przez przeznaczony do tego interfejs webAPI
10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Spółki cywilne
Nie mają obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do Szefa KAS, ani do urzędu skarbowego, ani do KRS.Sankcje za niezłożenie sprawozdań

Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi m.in.:

  • grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) od 10 do 720 stawek dziennych
  • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) od miesiąca do 2 lat
  • postępowanie przymuszające
  • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS
  • ustanowienie kuratora.


Zobacz także:

Podpis kwalifikowany do sprawozdania finansowego

Wspieramy przedsiębiorców w walce z biurokracja. Dostarczamy kwalifikowane podpisy elektroniczne i pomagamy w złożeniu sprawozdań finansowych zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji. Zaufaj naszemu doświadczeniu i skontaktuj się z nami.

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane