Kwalifikowany podpis elektroniczny dla tłumacza przysięgłego

Podpisuj Zdalnie oferuje kwalifikowany podpis do poświadczania tłumaczeń przysięgłych w formie elektronicznej. Zastępuje to pieczęć fizyczną ministerstwa w papierowym obiegu. 

Sprawdź rewelacyjny mobilny podpis kwalifikowany SimplySign!

Podpis tradycyjny, a podpis elektroniczny pod tłumaczeniem przysięgłym

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego akceptowalna jest zarówno forma elektroniczna jak i papierowa. Warto jednak pamiętać, że nie ma możliwości przeniesienia dokumentu poświadczonego papierowo na formę cyfrową i odwrotnie. Dokument opatrzony kwalifikowany podpisem akceptowany jest wyłącznie w swojej elektronicznej formie. Dokument papierowy posiada swoją moc tylko w fizycznej postaci. Warto zweryfikować potrzeby klienta i wybrać odpowiednią formę.

Uwaga! Pieczęć elektroniczna nie zastępuje pieczęci fizycznej wydawanej przez Mennicę Polską. Taką funkcję spełnia wyłącznie kwalifikowany podpis.

Dlaczego tłumacz przysięgły powinien zakupić podpis kwalifikowany?

 • Integralność tłumaczenia – kwalifikowany podpis na tłumaczeniu przysięgłym gwarantuje, że jakakolwiek zmiana będzie natychmiast zauważona. Dodatkowo w chwili edycji i modyfikacji podpis na dokumencie traci swój skutek prawny.
 • Wiarygodność tłumaczenia– uzyskanie podpisu kwalifikowanego poprzedzone jest weryfikacją tożsamości i dokumentów potwierdzających nadanie tytułu. To daje gwarancję zleceniodawcy, że tłumaczenie poświadczone elektronicznie zostało wykonane przez certyfikowanego specjalistę, bowiem dane tłumacza wraz z numerem i tytułem zawodowym są widoczne na dokumencie.
 • Oszczędność czasu - tłumaczenie elektroniczne nie wymaga druku, pakowania i wysyłki. Plik opatrzonym kwalifikowanym podpisem można wysłać mailem.
 • Bezpieczeństwo - istnieje zerowe prawdopodobieństwo podrobienia kwalifikowanego podpisu, ze względu na stale rosnący poziom zabezpieczeń stosowany w certyfikatach. 
 • Elastyczność - bardzo często klient potrzebuje tłumaczenia przysięgłego w formie elektronicznej do złożenia dokumentu w systemach teleinformatycznych. Papierowa forma rodzi problemy i konieczność realizowania sprawy w sposób tradycyjny. Tłumacz przysięgły wykorzystując podpis kwalifikowany wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i wyróżnia się na tle konkurencji.
 • Mobilność - użycie podpisu elektronicznego jest łatwe i wygodne. Wystarczy komputer i dostęp do internetu, aby poświadczać legalnie  tłumaczenia w formie cyfrowej z dowolnego miejsca na świecie.

Czy urzędy akceptują tłumaczenie przysięgłe w formie elektronicznej?

Zgodnie z przyjętym prawem polska administracja powinna w pełni akceptować tłumaczenia przysięgłe poświadczone elektronicznie. W rzeczywistości można spotkać się z sytuacją, w której urzędnik odrzuca dokument. Sytuacja występuje jednak coraz rzadziej. Ministerstwo cyfryzacji i podmioty pokrewne wdrażające transformację cyfryzacji w administracji rządowej stawiają ogromny nacisk na podnoszenie kompetencji personelu w tym zakresie.

Jakie dokumenty tłumacz przysięgły poświadczy kwalifikowanym e-podpisem?

 • Międzynarodowe umowy kupna-sprzedaży
 • Kontrakty zagraniczne
 • Pisma sądowe i procesowe wykorzystywane w rozprawach zagranicznych
 • Akty notarialne
 • Akty stanu cywilnego
 • Dowody rejestracyjne
 • Świadectwa i dyplomu ukończenia szkół lub studiów potrzebne do wymiany zagranicznych lub rekrutacji na studia zagraniczne
 • Dokumenty medyczne w przypadku prowadzenia zabiegów poza granicami kraju

Jak podpisać tłumaczenie przysięgłe kwalifikowanym podpisem?

Zanim dojdzie do podpisania tłumaczenia przysięgłego należy umieścić informację:

 • z jakiego języka zostało wykonane tłumaczenie
 • czy poświadczenie zostało wykonane na podstawie oryginału skanu lub kopii
 • kiedy zostało przygotowane tłumaczenie
 • dane tłumacza przysięgłego wraz z numerem zawodowym

Tak przygotowane tłumaczenie należy zapisać w formacie PDF, a następnie podpisać formatem PAdES. Pozwoli to na prostą weryfikację dokumentu w programie Adobe Reader i pokrewnym czytnikom PDF.

Elektroniczne tłumaczenie przysięgłe podstawa prawna

Tłumaczenia przysięgłe poświadczone kwalifikowanym podpisem reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego:

“Art. 18. 1. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism wydawanych w formie pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2. Pieczęć zamawia, na koszt tłumacza przysięgłego, Minister Sprawiedliwości w Mennicy Polskiej.

1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

Czy podpis kwalifikowany w tłumaczeniu można zastąpić Profilem Zaufanym?

Niestety nie ma możliwości zastąpienia podpisu kwalifikowanego podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym, ponieważ jest on respektowany wyłącznie w systemach administracji rządowej. Tłumaczenia przysięgłe często mają charakter komercyjny, a w tym zakresie swoją funkcję spełni wyłącznie kwalifikowany podpis elektroniczny. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dokument opatrzony e-podpisem będzie respektowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Inne zastosowanie podpisu kwalifikowanego w pracy tłumacza

Podpis kwalifikowany zawiera szeroki zakres zastosowań biznesowych, nie ograniczające się wyłącznie do poświadczania tłumaczeń przysięgłych. Osoby wykonujące ten zawód zaufania publicznego często prowadzą działalność gospodarczą i mogą wykorzystać certyfikat kwalifikowany do:

 • składania deklaracji podatkowych
 • kontaktu z urzędami
 • zawierania umów cywilnoprawnych
 • załatwiania spraw prywatnych online np. pozwoleń na budowę, uzyskiwanie zaświadczeń o niekaralności

Możliwości użycia podpisu stale rosną, a wierząc obietnicom ministerstwa cyfryzacji do 1 stycznia 2023 będziemy mogli zrealizować wszystkie sprawy urzędowe drogą elektroniczną.

Jak uzyskać podpis elektroniczny dla tłumacza przysięgłego?

Do uzyskania podpisu kwalifikowanego dla tłumaczenia przysięgłego potrzeba:

 • dokumentu tożsamości (najlepiej dowodu osobistego lub innego dokumentu z numerem PESEL)
 • zaświadczenie o wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości

Ten ostatni dokument jest niezwykle istotny, ponieważ dane w nim zawarte tj. numer tłumacza i języki będzie zawarty w certyfikacie kwalifikowanym. Dzięki temu każde tłumaczenie przysięgłe w momencie weryfikacji będzie wskazywało kto dokonał tłumaczenia, a numer zawodowy pozwoli na jednoznaczną identyfikację. Ustawa nie nakazuje wprowadzania danych dodatkowych, ale praktyka pokazuję, że tłumaczenia elektroniczne poświadczone certyfikatem bez informacji dodatkowych były odrzucane. 

Jesteś tłumaczem przysięgłym i potrzebujesz kwalifikowanego podpisu? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane