Podpis kwalifikowany do przetargów, zamówień publicznych i JEDZ

Zgodnie ze zmianami w Ustawie “Prawo zamówień publicznych” od 1 stycznia 2021 roku wszystkie czynności przetargowe realizowane są w formie elektronicznej, co wymaga użycia kwalifikowanego podpisu. 

Sprawdź rewelacyjny mobilny podpis kwalifikowany SimplySign!

Podpis elektroniczny do JEDZ i przetargów - specyfikacja

 • certyfikat kwalifikowany wydany na okres 2 lub 3 lat
 • zawiera dane osoby fizycznej
 • umożliwia podpisanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
 • pozwala na składanie ofert przetargowych na wszystkich platformach przetargowych w Polsce i krajach UE, dzięki rozporządzeniu eIDAS

Uwaga! Podpis do JEDZ i przetargów to standardowy certyfikat kwalifikowany i posiada szeroki zakres zastosowań biznesowych.

Jak podpisać elektroniczną ofertę przetargową?

Co do zasady dokumenty można opatrywać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem. Wszystko zależy od szczegółów zapisanych w postępowaniu przetargowym. Należy rozdzielić dwa rodzaje zamówień publicznych:

 • zamówienia poniżej progu unijnego 
 • zamówienia powyżej progu unijnego

Próg unijny to ustalana co roku wartość postępowania przetargowego. Dla 2021 było to 130 tysięcy złotych. Zamówienia powyżej progu unijnego mogą zostać podpisane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poniżej to zależy od wewnętrznych regulacji podmiotu zamawiającego. Coraz częściej jednak decydują się na kwalifikowany podpis ze względu na ułatwioną weryfikację dokumentu i niepodważalny skutek prawny wyrażenia woli. 

Profil Zaufany nie do przetargów poza Polską i komercyjnych platform przetargowych

Użycie profilu zaufanego niesie skutek wyłącznie w systemie Urzędu Zamówień Publicznych i administracji rządowej. Oznacza to tyle, że każdy przetarg opatrzony profilem zaufanym będzie odrzucany poza granicami kraju. Kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z rozporządzeniem eIDAS spełni wymogi i będzie honorowany we wszystkich krajach UE. 

Uwaga! Profil Zaufany nie spełnia wymogów do JEDZ (nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych obowiązująca od 18 kwietnia 2018 roku).

Podpis zagraniczny może zostać niezaakceptowany w przetargu i zamówieniu publicznym

Rozporządzenie eIDAS stanowi, że kwalifikowany podpis wydany w państwie członkowskim UE jest akceptowany we wszystkich. W rzeczywistości jest problem z ich honorowaniem. Krajowego platformy przetargowe bazują na weryfikacji przez Szafir SDK, która pozytywnie weryfikuje tylko polskie podpisy (a nie te z list Trusted Listed Browser). Jeżeli zależy nam na pozytywnym złożeniu oferty należy zakupić certyfikat od polskiego dostawcy usług zaufania (takie oferuje Podpisuj Zdalnie).

Odrzucenie oferty przetargowej - przyczyny

 • Podpisywanie skanu oferty zamówienia publicznego  - popularną praktyką jest drukowanie oferty, składania podpisu odręcznego, skanowanie i podpisywanie przy użyciu kwalifikowanego podpisu. Część zamawiających akceptuje tę formę i uznaje jako dokument elektroniczny, inni odrzucają i nie traktują jak elektronicznej kopii dokumentu.
 • Certyfikat podpisu kwalifikowanego wygasł - do podpisania oferty użyto nieważnego podpisu kwalifikowanego. Zgodnie z kodeksem cywilnym  nie wywołuje on skutku prawnego. 
 • Podpis na dokumencie nie był ważny w momencie weryfikowania ofert przetargowych - sytuacja występuje, gdy zbliża się koniec ważności certyfikatu. Gdy podpisywaliśmy dokument podpis był ważny, ale procedura elektroniczna trwa 35 dni. W momencie sprawdzania dokumentów podpis był nieważny.
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia został najpierw zaszyfrowany, a potem podpisany elektronicznie - wykonanie czynności w tej kolejności powoduje, że zaszyfrowany dokument stracił integralność i podpis nie niesie skutku wyrażenia woli startu w ofercie.

Elektroniczne zamówienie publiczne? Użyj znacznika czasu

Kwalifikowany znacznik czasu zapewnia konserwację podpisu elektronicznego złożonego na dokumencie. To bardzo ważne, gdy procedura rozstrzygnięcia przetargu jest czasochłonna, a podpis posiadał bliską datę wygaśnięcia certyfikatu. Dzięki użyciu znacznika czasu weryfikujący dokumenty zamawiający podmiot będzie wiedział, że w momencie złożenia podpisu był on ważny i spełniał wymogi postępowania przetargowego. 

Jak uzyskać podpis elektroniczny do JEDZ i składania ofert przetargowych?

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Przedstawiciel Podpisuj Zdalnie zaproponuje odpowiedni wariant podpisu elektronicznego i termin spotkania. Na podstawie dokumentu tożsamości w ciągu 15 minut zostanie wygenerowany certyfikat kwalifikowany i nastąpi aktywacja.

W ramach usług dodatkowych oferujemy wsparcie techniczne m.in.

 • konfiguracja podpisu elektronicznego na stacji roboczej (instalacja aplikacji, konfiguracja znaczników czasu)
 • szkolenie z podpisywanie dokumentów elektronicznych
 • wsparcie w podpisaniu ofert przetargowych

Potrzebujesz podpisu do złożenia oferty przetargowej? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl


Zobacz także: Od teraz podpis niezbędny do zamówień publicznych

CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane