Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to usługa umożliwiająca opatrywanie dokumentów certyfikatem zawierającym dane firmowe. W odróżnieniu od podpisu kwalifikowanego nie zawiera danych osoby fizycznej. Oznacza to, że nie niesie skutku prawnego podpisu odręcznego. Usługa pieczęci elektronicznej oferowana przez Podpisuj Zdalnie jest w pełni zgodna z rozporządzeniem eIDAS.

 

Pieczęć elektroniczna Certum Mini - 2 lata

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna na karcie kryptograficznej i czytniku kart ACS ACR39T.

Doskonała do pracy stacjonarnej z ograniczoną liczbą użytkowników.

+5000 znaczników czasu/miesiąc GRATIS

Cena: 1699 zł netto (2089,77 zł brutto)


Pieczęć kwalifikowana Certum w chmurze - 2 lata

Pieczęć elektroniczna bez czytnika kart kryptograficznych. 

Działa na smartfonach (iOS, Android) i komputerach MacOS, Windows, Linux.

Doskonała do integracji z systemami do masowej archiwizacji dokumentów. 

+5000 znaczników czasu/miesiąc GRATIS

Cena: 1999 zł netto (2458,77 zł brutto)

Zastosowanie pieczęci elektronicznej

 • Bezpieczna faktura elektroniczna - opieczętowanie dokumentu księgowego pieczęcią poświadcza autentyczność pochodzenia dokumentu i integralność. Dzięki temu odbiorca wie, kto przesłał mu dokument. Ma pewność, że nie został on zmodyfikowany celem wyłudzenia pieniędzy lub wyrządzenia innej szkody.
 • Elektroniczne archiwum dokumentów - aktualnie obowiązujące prawo pozwala przetwarzać dokumenty papierowe na formę cyfrową. Rozwiązanie oparte o kwalifikowaną pieczęć jest bezpieczne, chroni przedsiębiorstwa na wypadek utraty fizycznych dokumentów. Pracownicy firm cenią sobie takie rozwiązania, ponieważ elektroniczna archiwizacja dokumentów ułatwia dostęp do danych. Poprawia się też przepływ informacji wewnątrz firmy. 
 • Udostępnianie elektronicznych zasobów geodezyjnych i kartograficznych - ośrodki geodezyjne i jednostki samorządowe mają możliwość wydawania na życzenie petentów mapy do celów projektowych w formie cyfrowej. Pieczęć kwalifikowana na dokumencie zapewnia autentyczność otrzymanego pliku.
 • Wydawanie zaświadczeń urzędowych w formie elektronicznej - dzięki nowelizacji KPA urzędy mają możliwość wydawania pism, oświadczeń i decyzji w formie elektronicznej. Jedną z form nadawania mocy prawnej dokumentom w urzędach jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna.
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze - celem usprawnienia procesów urzędy mogą dostarczać między sobą noty obciążające i decyzje w formie cyfrowej. Ma to na celu przyspieszenie egzekwowania długów i poprawienie transparentności informacji. 
 • Opatrywanie ofert handlowych - przedsiębiorstwa chcąc budować pozytywny wizerunek decydują się na przesyłanie cenników i warunków współpracy opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią. Klient otrzymuje dzięki temu jasny komunikat, że oferta jest wiążąca co buduje zaufanie w relacjach biznesowych.

Zalety pieczęci elektronicznej

 • Zachowanie integralności i autentyczności dokumentu - każda modyfikacja opieczętowanego pliku będzie natychmiast widoczna.
 • Możliwość automatyzacji - użycie pieczęci może odbywać się bez udziału pracownika. Każdy dokument zostanie opieczętowany automatycznie. To pozwala wydawać zaświadczenia czy faktury w dowolnym momencie, poza godzinami pracy urzędy lub przedsiębiorstwa.
 • Obniżenie kosztów prowadzenia dokumentacji - wyeliminowanie papieru i zastąpienie go cyfrowym plikiem eliminuje koszty druku i transportu papierów. 
 • Poprawa komunikacji - opieczętowane dokumenty można przesłać mailem, co znacznie usprawnia kontakt wewnątrz firmy i z klientami
 • Budowa pozytywnego wizerunku - przedsiębiorstwo stosujące elektroniczną pieczęć przyjmuje postawę proekologiczną, co może być elementem społecznej odpowiedzialności biznesu i stanowić przewagę konkurencyjną

Jak wygląda pieczęć elektroniczna?

Pieczęć elektroniczna najczęściej występuje w formie czytnika z kartą kryptograficzną, na którą nagrany jest certyfikat. Przedstawione rozwiązanie ma jednak ograniczoną wydajność. Przedsiębiorstwa z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw, które podpisują setki tysięcy dokumentów miesięcznie powinny skorzystać z rozwiązania pieczęci umieszczonej na urządzeniu HSM. Odpowiednio skonfigurowany sprzętowy moduł bezpieczeństwa pozwala osiągnąć wysoką wydajność opieczętowania dokumentów. 

Ile osób może korzystać z pieczęci elektronicznej?

W odróżnieniu od podpisu elektronicznego, z pieczęci elektronicznej może korzystać wiele osób jednocześnie. W przypadku rotacji pracowników przedsiębiorstwo nadal może działać płynnie i realizować założenia biznesowe.

Ile kosztuje pieczęć elektroniczna?

To zależy. Cena pieczęci elektronicznej zaczyna się od 1699 zł netto i dotyczy rozwiązania kartowego. W przypadku integracji i uzyskania większej wydajności koszty mogą znacznie wzrosnąć. 

Jak uzyskać pieczęć elektroniczną?

Proces zakupu i aktywacji pieczęci elektronicznej może zostać przeprowadzony całkowicie online. Nie jest wymagana wizyta w punkcie certyfikacji. Zakup pieczęci elektronicznej odbywa się poprzez wypełnienie formularza danymi firmowymi. Następnie osoba umocowana w KRS składa na nim swój podpis kwalifikowany. Po pozytywnym przejściu weryfikacji zostaje wygenerowany certyfikat, wgrany na kartę i przesłany do klienta. W przypadku zakupu rozwiązania pieczęci opartego o HSM klient otrzymuje dostęp do konfiguracji lub korzystania z usługi.

Czujesz, że rozwiązanie oparte o pieczęć elektroniczną spełni Twoje potrzeby? Skontaktuj się z nami! 

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane