Kwalifikowany podpis elektroniczny dla notariusza

Zgodnie ze zmianami w ustawie Prawo o notariacie każdy notariusz wykorzystuje kwalifikowany podpis w swojej codziennej pracy. Podpisuj Zdalnie oferuje usługę wydawania e-podpisu, zgodnego z wymogami Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i Krajowej Rady Notarialnej.

Sprawdź rewelacyjny mobilny podpis kwalifikowany SimplySign!

Zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w pracy notariusza

  • Elektroniczne wypisy aktu notarialnego związane z umieszczeniem podmiotu w rejestrze KRS
  • Elektroniczne wpisu aktu poświadczenia dziedziczenie do Rejestru Spadkowego
  • Elektroniczny wpis europejskiego poświadczenia spadkowego do Rejestru Spadkowego
  • Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • Elektroniczne poświadczenie dokumentu przez notariusza

Podpis elektroniczny dla notariusza - podstawa prawna

Prawo o notariacie

Art. 92a. § 2.

“Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym”

Art. 95h. § 1.

“Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego przez wprowadzenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych wynikających z tego aktu, o których mowa w art. 95ha pkt 3−7. Notariusz opatruje wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Art. 95y. § 1.

“Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu europejskiego poświadczenia spadkowego dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego przez wprowadzenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych wynikających z tego poświadczenia, o których mowa w art. 95ha pkt 3–7. Notariusz opatruje wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym”|

Art. 97. § 2.

“Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym”

Poświadczenie notarialne złożenia podpisu

Procedura poświadczenia notarialnego polega na, weryfikacji tożsamości, podpisaniu dokumentu i dołączeniu klauzuli legalizacyjnej. Klauzula zawiera: datę sporządzenia poświadczenia (dzień, na żądanie godzinę); miejsce sporządzenie poświadczenia; oznaczenia Kancelarii notarialnej, w której doszło do potwierdzenia; czytelny podpis notariusza poświadczającego; pieczęć notariusza (otrzymaną od Ministerstwa Sprawiedliwości); dane podpisującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny (najczęściej dowód osobisty, nie wyklucza się paszportu lub karty stałego pobytu). To wystarczające poświadczenie własnoręczności podpisu.

Elektroniczne poświadczenie dokumentu może się odbyć bez obecności notariusza. Kwalifikowany podpis elektroniczny zastępuje konieczność poświadczenia notarialnego za wyjątkiem spraw, które wiążą się z przeniesieniem praw majątkowych. To ogromne ułatwienie dla osób, które nie mają możliwość przeprowadzenia procedury w kancelarii notarialnej, a zależy im na czasie. Stanowi alternatywę dla notarialnego poświadczenia dokumentu papierowego.

Jak uzyskać podpis elektroniczny dla notariusza?

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Przedstawiciel Podpisuj Zdalnie zaproponuje odpowiedni wariant podpisu elektronicznego i termin spotkania. Na podstawie dokumentu tożsamości w ciągu 15 minut zostanie wygenerowany certyfikat kwalifikowany i nastąpi aktywacja. 

Do podpisu elektronicznego należy wprowadzić dane dodatkowe tytułu zawodowego “Notariusz”. W tym celu trzeba zabrać ze sobą poświadczenie nadania tytułu notariusza.

Brzmi interesująco? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl
CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane