Podpis kwalifikowany

Kwalifikowany podpis elektroniczny do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Urząd Dozoru Technicznego uruchomił portal do składania wniosków w formie elektronicznej. Personel zobowiązany jest do wysyłania dokumentacji technicznej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. W artykule opisujemy działanie portalu eUDT, jakie wnioski można składać przez portal i jak je podpisywać.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza do UDT

Na potrzeby komunikacji petentów z UDT uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza, dostępna po zalogowaniu się przez eUDT lub ePUAP. Od momentu powstania ESP nie jesteśmy zobligowani do dostarczania dokumentów w formie papierowej do Kancelarii Urzędu Dozoru Technicznego na nośniku USB lub Płycie CD.

Regulamin portalu eUDT

„Art.19. Użytkownik portalu eUDT może korzystać z funkcjonalności portalu za pośrednictwem określonych modułów. W ramach portalu możliwe są m.in. następujące funkcjonalności: obsługa zgłoszeń i wniosków, w tym wniosków wymagających podpisu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, prezentacja danych o urządzeniach technicznych, terminach badań, rozliczeniach finansowych z UDT, wyświetlanie i pobieranie dokumentów UDT, kontakt z UDT on-line, dostęp do danych informacyjnych, ustawianie różnego rodzaju alertów, wypełnianie ankiet, czy też prowadzenie własnego kalendarza zdarzeń, jak również odbieranie decyzji administracyjnych i protokołów wydanych w formie dokumentów elektronicznych. Dodatkowo portal umożliwia Użytkownikowi samodzielne zarządzanie swoim kontem.”

Jakie wnioski można składać elektronicznie w UDT?

  • SZWO,
  • w sprawie F-GAZ`ów,
  • OZE,
  • dotyczące inspekcji.

Kwalifikowany podpis elektroniczny do dokumentacji technicznej

Dokumenty należy opatrzeć podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES. Plik nie może być większy niż 3.5MB, a cała paczka większa niż 5MB. Dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym muszą być przesłane na adres udt@udt.gov.pl. W przypadku Profilu Zaufanego wysyłka odbywa się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, ponieważ nie ma możliwości wyciągnięcia podpisanego pliku z systemu.

Akceptowane formaty załączników dokumentów eUDT

  • TXT, RTF, PDF, XPS, ODT, DOC, DOCX,
  • CSV,ODS, XLS, XLSX,
  • ODP, PPT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG, JPEG, PNG,
  • 7Z, GZ, ZIP

Podpis elektroniczny do UDT - oferta

Podpisuj Zdalnie oferuje uzyskanie podpis kwalifikowany zgodny z wymogami eUDT. Procedura zajmuje ok. 20 minut. W tym czasie zweryfikujemy tożsamość pracownika, wygenerujemy certyfikat i nagramy na bezpieczne urządzenie kryptograficzne. W ramach usług dodatkowych zainstalujemy oprogramowanie do podpisu i przeszkolimy z podpisywania dokumentów.

Zaufaj doświadczeniu i skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane