Kwalifikowany podpis elektroniczny dla prawnika

Podpis elektroniczny to doskonałe narzędzie pracy radcy prawnego i prawnika. Znajduje szerokie zastosowanie zarówno w obiegu dokumentacji kancelarii, jak i reprezentowania klienta przed sądem i urzędem.

Sprawdź rewelacyjny mobilny podpis kwalifikowany SimplySign!

Zastosowanie kwalifikowanego podpisu w kancelarii prawnej

 • Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz kancelarii - cyfrowa forma pism jest tanią i ekologiczną alternatywą dla papierowej korespondencji i tradycyjnej wysyłki. Kancelaria oszczędza na druku i wysyłce. Transport dokumentów to kwestia kilku minut w porównaniu do przesyłki listowej lub kurierskiej.
 • Prowadzenie elektronicznego archiwum - kancelaria oszczędza miejsce dzięki przeniesieniu wszystkich dokumentów na serwery firmowe. Nie ponosi wydatków na dodatkową przestrzeń dla fizycznego archiwum.
 • Wydawanie dokumentów w formie elektronicznej - podpis kwalifikowany niesie skutek równoważny podpisowi odręczemu. Oznacza to, że w cyfrowej formie nie można odmówić mu mocy prawnej. Nowoczesna kancelaria na życzenie klienta może mu przesłać pismo opatrzone kwalifikowanym podpisem. 
 • Komunikacja z sądami i urzędami administracji publicznej online - dzięki mocy kwalifikowanego podpisu prawnik może przesyłać opatrzone pisma za pośrednictwem rządowych systemów teleinformatycznych. Zgodnie z obowiązującymi ustawami i nowelizacją KPA urzędy mają obowiązek przyjąć i zaakceptować cyfrowy dokument.
 • Zawieranie umów cywilnoprawnych - kancelaria prawna to również przedsiębiorstwo. Umowy na obsługę prawną może zostać zawarta elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu.
 • Reprezentowanie zdalnie klienta jako pełnomocnik - dzięki udzielonemu pełnomocnictwu prawnik może prowadzić sprawy swojego klienta bez konieczności przesyłania pism i wniosków drogą tradycyjną. Jest to szczególnie istotne, gdy klient przebywa za granicą i nie ma możliwości samodzielnego dopełnienia formalności.
 • Założenie spółki przez s24 - do założenia spółki wymagane jest, aby jedna z osób posiadała polski numer PESEL. Prawnik może być osobą, która zastąpi obcokrajowca w dopełnieniu formalności online.

Podpis kwalifikowany radcy prawnego - prywatny czy biznesowy?

Certyfikat kwalifikowany może zostać wydany w dwóch wariantach:

 • Podpis kwalifikowany (prywatny) - zawiera wyłącznie dane osoby fizycznej tj. imię, nazwisko, PESEL. Dzięki swojej uniwersalnej formie można używać go do celów biznesowych i prywatnych. Znajdzie zastosowanie w małych kancelariach prawnych prowadzących korespondencję petent - urząd. 
 • Podpis kwalifikowany (biznesowy) - oprócz danych osoby fizycznej zawiera nazwę kancelarii i wykonywany zawód. Wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów poświadczających tytuł prawnika w kancelarii prawnej. Buduje profesjonalny wizerunek posiadacza.
   

Jak wygląda procedura uzyskania podpisu?

Procedura uzyskania podpisu na potrzeby kancelarii prawnej polega na weryfikacji tożsamości przyszłego właściciela certyfikatu kwalifikowanego i dokumentów do wprowadzenia danych dodatkowych. Zgodnie z przyjętym standardem procedura trwa ok. 15-20 minut.
 

Dokumenty niezbędne do uzyskania podpisu elektronicznego z danymi kancelarii

 • pełnomocnictwo poświadczające reprezentowanie kancelarii
 • potwierdzenie nadania numeru NIP kancelarii
 • potwierdzenie posiadania tytułu zawodowego prawnika, adwokata lub radcy prawnego

Potrzebujesz podpisu? Skontaktuj się z nami! 

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane