Podpis kwalifikowany

Kwalifikowany podpis elektroniczny dla biegłego rewidenta

Biegły rewident zobligowany jest do podpisywania sprawozdań z badanych jednostek finansowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Reguluje to artykuł 86 ustęp 1 ustawy o biegłych rewidentach, zgodnie z którym od 1 października 2018 roku badanie jednostek podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS (spółka akcyjna się do nich zalicza) musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Sprawdź rewelacyjny mobilny podpis kwalifikowany SimplySign!

Akt obowiązujący od 1 października 2018 roku:

„Art.  86.  [Podpisanie sprawozdania z badania]

  1. Sprawozdanie z badania jest podpisywane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie z badania sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.
  2. W przypadku gdy badanie ustawowe jest przeprowadzane przez więcej niż jedną firmę audytorską, każda z firm audytorskich biorących udział w badaniu wyznacza co najmniej jednego biegłego rewidenta do podpisania sprawozdania z badania.
  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 48.”

Czy sprawozdania z badania jednostki może zostać potwierdzone profilem zaufanym?

Nie. Prawo nie dopuszcza użycia podpisu zaufanego. Do złożenia podpisu na badaniu sprawozdania finansowego wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Wynika to z konieczność identyfikacji tożsamości biegłego rewidenta i poświadczenia jego uprawnień.

Czy kwalifikowany e-podpis dla rewidenta musi zawierać szczególne dane?

Nie, ale jest to dobra praktyka, aby umieścić dane dodatkowe w certyfikacie podpisu kwalifikowanego czyli tytuł zawodowy i numer nadany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Poza tymi danymi podpis zawiera imię, nazwisko, imię, nazwisko, obywatelstwo, kraj wydania identyfikatora i PESEL. Do uzyskania danych dodatkowych wymagane jest przedstawienie w trakcie weryfikacji stosownych dokumentów np. oświadczenia o nadaniu tytułu zawodowego biegłego rewidenta.


Oferujemy kwalifikowane podpisy z 30 minutową aktywacją. Brzmi interesująco? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane