FAQ

Q: Jak wygląda procedura uzyskania podpisu?

A: Procedura uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wymaga bezpośredniego spotkania z weryfikatorem, w czasie którego dokonana zostanie weryfikacja tożsamości, podpisanie umowy subskrybenckiej i nagranie certyfikatu na urządzenie kryptograficzne. Całość potrwa około 30 minut. 

Q: Nie posiadam numeru PESEL. Czy mogę uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?

A: Jak najbardziej. Kwalifikowany podpis elektroniczny może zostać wystawiony na dane z paszportu lub karty stałego pobytu. Ponadto rozporządzenie eIDAS daje możliwość umieszczenia w certyfikacie zamiast PESEL-u numer identyfikacji podatkowej.

Q: Czy podpis kwalifikowany bez numeru PESEL posiada ograniczoną funkcjonalność?

A: Podpis elektroniczny bez numeru PESEL nie weryfikuje się poprawnie przy składaniu deklaracji podatkowych. W każdym innym przypadku działa bez zarzutu i spełnia swoją funkcję.

Q: Co wchodzi w skład zestawu kwalifikowanego podpisu?

A: W skład zestawu do podpisu wchodzi: czytnik kart kryptograficznych z wyjściem USB 2.0*, karta kryptograficzna spełniająca najnowsze standardy kwalifikowanego urządzenia, certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego nagrywany na kartę kryptograficzną.

Q: Czy podpis kwalifikowany można uzyskać poprzez pełnomocnika?

A: Nie ma takiej możliwości. Osoba ubiegająca się o kwalifikowany podpis elektroniczny musi bezpośrednio stawić się w punkcie partnerskim. Związane jest to z procedurami bezpieczeństwa i ryzykiem kradzieży tożsamości poprzez wykorzystanie podpisu.

Q: Czy podpis respektowany jest tylko na terenie Polski?

A: Zgodnie z europejskim rozporządzeniem eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny respektowany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej i posiada skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Skutek ten ma swoją moc wyłącznie w elektronicznym obiegu dokumentów.

Q: Uzyskałem podpis kwalifikowany w punkcie. Co jest potrzebne do podpisywania dokumentów?

A: Do pełnego wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego potrzebne są dwie rzeczy: Oprogramowanie typu Card Manager, które umożliwia rejestrację karty kryptograficznej na komputerze/stacji roboczej klienta; Aplikacja do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydana przez dostawcę usług zaufania.

Q: Chcę zmienić dane w podpisie elektronicznym - jak to zrobić?

A: Zmiana jakichkolwiek danych w certyfikacie wymaga uzyskania nowego podpisu kwalifikowanego i spotkania z weryfikatorem. Nie ma możliwości modyfikacji wygenerowanego certyfikatu ze względu na nałożone zabezpieczenia.Q: Czy sygnatura graficzna podpisu elektronicznego musi znajdować się na dokumencie?

A: Sygnatura graficzna kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie musi znajdować się na dokumencie i w świetle prawa, nie stanowi poświadczenia, że taki dokument został podpisany. Możemy ją potraktować jak dodatek, który umożliwi prostszą weryfikację (sygnatura działa jak hiperłącze i po kliknięciu otworzy się nam okno ze szczegółami podpisu). Należy pamiętać, że wydrukowany dokument z sygnaturą nie ma żadnej mocy prawnej.

Q: W jaki sposób nanieść sygnaturę graficzną kwalifikowanego podpisu na dokument?

A: Istnieją dwa sposoby na umieszczenie graficznej interpretacji podpisu elektronicznego na dokumencie. Pierwszym z nich jest podpisanie pliku PDF w Adobe Reader, który w domyśle sugeruje wskazanie obszaru, na którym ma się znaleźć sygnatura. Dodatkowo można ją w prosty sposób edytować, dołożyć odwzorowanie podpisu odręcznego, nanieść logotyp reprezentowanego podmiotu i wiele innych elementów.

Q: Czy mogę używać nieswojego podpisu kwalifikowanego?

A: Nie. Prawo kategorycznie zabrania użycia certyfikatu nieprzypisanego do danej osoby. Czyn taki zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności zarówno dla udostępniającego podpis jak i nieuprawnionego posiadacza. Jeżeli musimy podpisać dokumenty w imieniu klienta to powinniśmy uzyskać pełnomocnictwo i swój podpis kwalifikowany. Q: Czym się różni biznesowy podpis kwalifikowany od standardowego podpisu elektronicznego?

A: Standardowy certyfikat podpisu elektronicznego zawiera wyłącznie dane osoby fizycznej. Biznesowy podpis elektroniczny posiada dane dodatkowe jak nazwa reprezentowanego podmiotu i pełnione stanowisko. Wprowadzenie danych dodatkowych ogranicza działanie podpisu wyłącznie do celów biznesowych i w obrębie jednego podmiotu. Osoby pełniące zawody zaufania publicznego (notariusze, biegli rewidenci) powinni umieścić dane dodatkowe w certyfikacie kwalifikowanym.

Q: Co zrobić z podpisem elektronicznym zmarłej osoby?

A: Certyfikat kwalifikowany należy unieważnić. W tym celu skontaktuj się z dostawcą usług i poinformuj o zaistniałej sytuacji. Specjalista pomoże przeprowadzić procedurę unieważnienia podpisu elektronicznego.

Q: Co oznacza komunikat: "Wystąpił błąd podczas autoryzacji podpisu podpisem zaufanym w zewnętrznym dostawcy tożsamości: autoryzacja w zewnętrznym dostawcy tożsamości nie powiodła się. spróbuj autoryzować podpis jeszcze raz"

A: Błąd występuje przez wtyczki zainstalowane w przeglądarce. Należy użyć innej przeglądarki lub uruchomić nową kartę w trybie incognito.

CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane