Podpis kwalifikowany

Różnica między kwalifikowanym, zaawansowanym, a niekwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pojawienie się na rynku podpisów elektronicznych wywołało rewolucję w elektronicznym obiegu dokumentów. Pozwoliły one przedsiębiorcom prowadzić działalność na odległość lub zdalnie. Dzięki eliminacji papieru procesowanie umów stało się szybsze. Popularyzacja elektronicznego obiegu dokumentów w oparciu o usługi zaufania, wywołała lawinę pytań odnośnie podpisów. Jakie są rodzaje podpisów elektronicznych, czym się charakteryzują i co je od siebie różni?

Rodzaje podpisów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS możemy wyróżnić trzy rodzaje podpisów elektronicznych:

Zwykły podpis elektroniczny

Najprostsza forma podpisu elektronicznego. Zawiera takie dane jak imię, nazwisko i adres mailowy właściciela. Niekwalifikowany podpis elektroniczny służy do poświadczenia deklaracji czynności co ma zastosowanie przy zawarciu umowy w formie dokumentowej – zamiast drukować pismo, składać odręcznie podpis i wysłać skan można odpowiedzieć na otrzymanego maila z podpiętym certyfikatem. Ponadto dołączenie go do maila szyfruje korespondencje. Korporacje stosują często zwykły podpis do prowadzenia komunikacji wewnętrznej. Co prawda nie ma on istotnej mocy prawnej, ale w regulaminach firmy może być uznawany za wiążący. Certyfikatem niekwalifikowanym można uwierzytelniać się do systemów, czego nie spełnia żaden inny typ podpisu. Do uzyskania zwykłego podpisu elektronicznego nie jest wymagana weryfikacja tożsamości. Certyfikat może być przechowywany na komputerze lub na karcie kryptograficznej.

Zaawansowany podpis elektroniczny

Podpis zaawansowany to drugi w hierarchii typ certyfikatu. Pozwala jednoznacznie zidentyfikować podpisującego i zawiera takie dane jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL, numer dowodu lub paszportu) i obywatelstwo. Podpis składany jest przy użyciu danych, których właściciel może z dużą dozą pewności użyć pod wyłączną swoją kontrolą np. dane dostępowe do banku + wprowadzenie jednorazowego kodu sms autoryzacyjnego (dwuskładnikowa weryfikacja). Uzyskanie podpisu zaawansowanego następuje poprzez bezpośrednią weryfikację tożsamości lub przy podaniu odpowiednich danych na odpowiednio zabezpieczonych platformach. W świetle prawa jego użycie nie niesie skutku prawnego, jednakże jest silny dowodowo. Dokument opatrzony zaawansowanym podpisem elektroniczny zachowuje integralność - jakakolwiek modyfikacja będzie natychmiast zauważona. Akceptacja podpisu zaawansowanego ma charakter lokalny. Oznacza to, że podpis będzie honorowany w ograniczonym obszarze. Przykładem może być podpis osobisty lub zaufany, który niesie skutek prawny wyłącznie w systemach administracji rządowej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Podpis kwalifikowany niesie skutek prawny podpisu odręcznego. Zawiera identyczne dane jak podpis zaawansowany, ale różni je moc prawna. Wygenerowany certyfikat kwalifikowany musi być przechowywany na bezpiecznym urządzeniu kryptograficznym - może być to karta inteligentna lub urządzenie HSM (w przypadku podpisów chmurowych). Uzyskanie podpisu elektronicznego może odbyć się wyłącznie podczas bezpośredniego spotkania, po pozytywnym przejściu weryfikacji tożsamości.

Porównanie podpisów elektronicznych

Różnice między podpisem kwalifikowanym, a niekwalifikowanym zostały przedstawiona w tabeli.

podpis zwykły podpis zaawansowany PODPIS KWALIFIKOWANY
skutek prawny brak tylko lokalnie (umownie) równoważny podpisowi odręcznemu (na terenie UE)
sposób wydania certyfikatu online, bez weryfikacji uwierzytelnienie poprzez bank, bezpośrednia weryfikacja tożsamości bezpośrednia weryfikacja tożsamości
metoda złożenia podpisu brak, podpięcie do adresu mailowego brak lub jednorazowy kod sms otrzymany na wskazany numer telefonu wprowadzenie PIN-u, którego jedynym posiadaczem jest właściciel
zastosowanie szyfrowanie poczty, uwierzytelnienie przy logowaniu do portali/ serwerów poświadczenie dokumentu w lokalnych środowiskach, zachowanie integralności podpisywanego dokumentu zawieranie umów na terenie Unii Europejskiej, zachowanie integralności podpisywanego dokumentu, realizacja wszystkich spraw urzędowych i prywatnych online


Podpisy elektroniczne - oferta

Oferujemy uzyskanie niekwalifikowanych, zaawansowanych i kwalifikowanych podpisów elektronicznych zgodnych z rozporządzeniem eIDAS i wymogami technicznymi przewidzianymi dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W celu zakupu skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdziesz w pasku na górze strony. Zapewniamy kompleksowe wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w oparciu o usługi zaufania począwszy od analizy biznesu, przez wydanie usługi posprzedażowe wsparcie techniczne.


Potrzebujesz kwalifikowanego podpisu? Dobrze trafiłeś!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane