e-Urząd

Wszystkie błędy podpisu kwalifikowanego w e-deklaracje.gov.pl

W artykule zebrano wszystkie błędy dotyczące kwalifikowanego podpisu przy składaniu e-deklaracji podatkowych, wraz ze skutecznymi rozwiązaniami problemu.

Błąd 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji

Błąd dotyczy biur rachunkowych, które w imieniu klienta przesyłają deklaracje podatkowe. Błąd „402” nie będzie występował jeżeli złożymy UPL-1 i nastąpi aktualizacja w Ministerstwie Finansów

Rozwiązanie: Właściciel firmy powinien złożyć upoważnienie księgowej na druku UPL-1. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu kilku dni.

Błąd 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem

Na stronie podatki.gov.pl wymieniane są cztery możliwe przyczyny wystąpienia problemu. Zazwyczaj chodzi o niezachowanie integralności podpisanego dokumentu. Błąd 403 występuję po modyfikacji e-deklaracji w chwili, gdy został już złożony na niej kwalifikowany podpis.

Rozwiązanie: Nie należy modyfikować podpisanego pliku. Jeżeli został popełniony błąd to należy podpisywać plik poprawiony.

Błąd 404 - Dokument z nieważnym certyfikatem

Certyfikaty nie są wydawane bezterminowo, a polscy dostawcy usług zaufania najczęściej oferują kwalifikowane podpisy roczne, dwuletnie i trzyletnie.

Rozwiązanie 1: Należy dokonać weryfikacji podpisu. Jeżeli podpis wygasł należy zakupić nowy certyfikat.

Rozwiązanie 2: Jeżeli dokonano odnowienia podpisu, a problem występuje to należy sprawdzić czy przy podpisywaniu e-deklaracji wskazywany jest właściwy certyfikat.

Potrzebujesz pomocy? Zamów wsparcie techniczne!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl


Błąd 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem

Certyfikat kwalifikowany został wprowadzony na listę unieważnionych certyfikatów (CRL). Procedura nigdy nie odbywa się samoistnie i wynika z woli właściciela podpisu.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z dostawcą usług zaufania i zweryfikuj sytuację. Upewnij czy nie dokonano zawieszenia lub unieważnienia podpisu. Jeżeli tak uzyskaj nowy podpis kwalifikowany. Nie ma możliwości aktywowania odwołanego certyfikatu.

Błąd 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą

Certyfikat podpisu nie został wystawiony przez polskiego dostawcę usług zaufania i system nie może go zweryfikować.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z nami. Oferujemy podpisy kwalifikowane od polskiego dostawcy.

Błąd 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką

Do podpisania e-deklaracji użyto niekwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Rozwiązanie: Użyj profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu.

Błąd 413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

Przyczyny mogą być dwie:

  • Certyfikat nie zawiera numeru PESEL lub NIP
  • Certyfikat zawiera niepoprawny PESEL lub NIP

Rozwiązanie: Sprawdź identyfikator w swoim kwalifikowanym podpisie. E-deklaracje akceptuje wyłącznie numer NIP lub PESEL. Zweryfikuj, czy identyfikator jest prawidłowy, czy nie zawiera myślników, kropek i innych separatorów. W przypadku zlokalizowania błędu skontaktuj się z nami. Wydamy nowy podpis dedykowany m.in pod deklaracje podatkowe.

E-deklaracje podpis kwalifikowany

Podpisuj Zdalnie oferuje kwalifikowane podpisy elektroniczne, którymi można podpisywać m.in e-deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS, sprawozdania finansowe i pełnomocnictwa. Podpis zgodny jest z wymogami europejskiego rozporządzenia eIDAS i technicznymi wymogami platformy e-deklaracje.gov.pl

W ramach usług dodatkowych oferujemy wsparcie techniczne w podpisaniu deklaracji podatkowych i konfiguracji podpisu elektronicznego w programach księgowo-podatkowych.

Potrzebujesz podpisu? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane