Podpis kwalifikowany

7 przewag kwalifikowanego podpisu elektronicznego nad Profilem Zaufanym

Centralny Ośrodek Informatyki i Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło profil zaufany, który pozwala potwierdzić tożsamość i załatwiać większość spraw urzędowych. Rozwiązanie jest bezpłatne, ale niepozbawione wad. W artykule prezentujemy dlaczego warto zapłacić za komercyjny kwalifikowany podpis elektroniczny. Korzyści wielokrotnie przewyższają koszt urządzenia.

Czym jest profil zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości każdego obywatela Polski lub osoby posiadającej numer PESEL. Podpis zaufany honorowany jest lokalnie w systemach administracji rządowej. Nie niesie on skutku równoważnego podpisowi odręcznemu, ale z dużą dozą pewności możemy przypisać go do składającego. Profil Zaufany to darmowy podpis elektroniczny dla obywateli.

Jak uzyskać profil zaufany?

Uzyskanie profilu zaufanego może odbyć się na jeden z czterech sposobów:

 • rejestracja online z wykorzystaniem konta bankowego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • rejestracja online poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem
 • rejestracja online z wykorzystaniem e-dowodu
 • rejestracja w placówkach administracji publicznej: urzędach gminy/dzielnicy, urzędach skarbowych, placówkach ZUS, oddziałach NFZ

Jak założyć profil zaufany dla obcokrajowca?

Do założenia profilu zaufanego wymagane jest uzyskanie polskiego numeru PESEL. Procedura uzyskania nie odbiega od standardu dla obywateli Polski. W przypadku gdy cudzoziemiec przebywa za granicą konieczna jest wizyta w konsulacie. Drugą opcją jest podpisanie wniosku kwalifikowanym certyfikatem, dzięki czemu procedura może być przeprowadzona zdalnie.

Zastosowanie Profilu Zaufanego

 • Rejestracja firmy – podpisanie wniosku do CEIDG lub KRS;
 • Zmiana danych firmowych – zgłoszenie zmian do CEIDG,KRS;
 • Zmiana stanu działalności – likwidacja lub zawieszenie przedsiębiorstwa, zmiana adresu rejestrowego działalności, spółki;
 • Załatwienie spraw w urzędzie skarbowym: zgłoszenie formy opodatkowania, składanie i podpisywanie deklaracji JPK/PIT, rejestrowanie kas fiskalnych, ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji elektronicznej
 • Uwierzytelnianie w systemach administracji publicznej
 • Uwierzytelnianie w banku
 • Podpisanie dokumentów przez platformę ePUAP

Podpis kwalifikowany vs. podpis zaufany

 1. Użycie kwalifikowanego podpisu niesie za sobą skutek prawny równoważny z podpisem odręcznym, w obrocie elektronicznym. Profil zaufany akceptowany jest wyłącznie w systemach administracji rządowej.
 2. Profil Zaufany honorowany jest wyłącznie w Polsce. Podpis kwalifikowany ma moc prawną na terenie całej Unii Europejskiej.
 3. Podpis zaufany ma limit 5MB wielkości podpisanego pliku. Kwalifikowany podpis nie posiada takich ograniczeń. To szczególnie istotne, gdy podpisujemy duże dokumenty np. mapy czy operaty geodezyjne.
 4. Profil Zaufany ma zastosowanie tylko w administracji. Podpis kwalifikowany ma szerokie zastosowanie biznesowe i prywatne.
 5. Złożenie podpisu kwalifikowanego zajmuje kilka sekund i wymaga użycia kodu PIN. Procedura podpisania profilem zaufanym wymaga logowania i wielokrotnego potwierdzania operacji.
 6. Użycie podpisu kwalifikowanego nie wymaga Internetu. Pozwala to sygnować dokumenty w miejscach bez dostępu do sieci.
 7. Podpis Zaufany nie jest kompatybilny z usługą znacznika czasu. Podpis kwalifikowany można zintegrować z kwalifikowanym znacznikiem co konserwuje dokument elektroniczny.

Podpis Zaufany nie nadaje się dla przedsiębiorcy

Składanie podpisu na dokumentach za pomocą profilu zaufanego jest problematyczne. W przypadku dwóch lub więcej osób wymaga to czasochłonnej operacji eksportowania plików między Profilem Instytucji. Kupując podpis kwalifikowany stawiasz na pewne i stabilne rozwiązanie dla biznesu. 

Podpis kwalifikowany i Profil Zaufany jest kompatybilny z ePUAP

 • Możliwość złożenia wniosku o dowolnej porze – system działa 24/7 (z małymi przerwami technicznymi)
 • Oszczędność czasu – nie stoimy w kolejkach, nigdzie nie jeździmy.
 • Oszczędność pieniędzy – opłaty za wnioski wydawane elektronicznie są często niższe niż za papierowe odpowiedniki
 • Możliwość przesłania elektronicznego dokumentu do innego urzędu – jest to szczególnie przydatne, gdy załatwiamy bardziej złożoną sprawę, a nie chcemy dodatkowo poświadczać autentyczności zaświadczenia papierowo

Logowanie do profilu zaufanego - wszystkie metody

 • logowanie za pomocą adresu mailowego i hasła
 • logowanie za pomocą bankowości elektronicznej
 • logowanie za pomocą dowodu elektronicznego i aplikacji eDO App
 • logowanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Jak zalogować się do profilu zaufanego kwalifikowanym podpisem?

Do logowania wymagany jest:

 • kwalifikowany podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem;
 • oprogramowanie pośredniczące do kwalifikowanego podpisu
 • aktywny profil zaufany (zwykle jest ważny 3 lata)

Uwaga! Może pojawić się problem "Ustawienia konta użytkownika uniemożliwiają logowanie za pomocą certyfikatu kwalifikowanego." W celu rozwiązania problemu należy zalogować się inną metodą, a następnie zmienić domyślne ustawienia logowania do profilu zaufanego.

Logowanie za pomocą kwalifikowanego certyfikatu

 1. Podłącz urządzenie kryptograficzne do komputera
 2. Wejdź na stronę pz.gov.pl i kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ
 3. Wybierz formę logowania Certyfikat Kwalifikowany
 4. Wprowadź nazwę użytkownika (login lub adres mailowy)
 5. Naciśnij przycisk ZALOGUJ SIĘ. Jeżeli to Twoje pierwsze logowanie lub nie uruchomiłeś aplikacji pojawi się przycisk POBIERZ APLIKACJĘ (obrazek poniżej). Aplikacja Podpis Kwalifikowany Signer jest niezbędna do zalogowania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zainstaluj ją i uruchom, a następnie odśwież stronę. Zostaniesz poproszony o ponowne wprowadzenie nazwy użytkownika.
 6. Otwórz okno aplikacji i wskaż certyfikat, którym chcesz się zalogować
 7. Wprowadź PIN swojego podpisu
 8. Sukces - logowanie przebiegło pomyślnie

Podpis kwalifikowany + ePUAP - najlepsze połączenie do spraw administracyjnych

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne. Połączenie ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym umożliwia załatwianie spraw urzędowych z pominięciem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie. Podpisując dokument kwalifikowanym podpisem i przesłanie go za pośrednictwem ePUAP-u możemy wygodnie załatwić sprawę online o dowolnej porze, również poza godzinami pracy urzędu, dzięki czemu oszczędzamy czas, bo nie czekamy w kolejkach, a dodatkowo wnioski elektroniczne wydawane są bezpłatnie (za papierowe często trzeba płacić).

Podpis kwalifikowany - oferta

Podpisuj Zdalnie specjalizuje się w dostarczaniu elektronicznych podpisów dla przedsiębiorców. Usługa jest w pełni zgodna z rozporządzeniem eIDAS i wymaganiami technicznymi ogólnopolskich platform. Wydanie podpisu kwalifikowanego zajmuje 15 minut.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam poznać specyfikę systemów rządowych i wspierać naszych klientów świadczeniem usług dodatkowych, do których należy:

 • wydanie kwalifikowanego podpisu bez numeru PESEL
 • wydawanie podpisu elektronicznego z numerem PESEL
 • pomoc w uzyskaniu numeru PESEL i profilu zaufanego dzięki wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego bez przyjazdu do Polski
 • przeszkolenie z podpisywania dokumentów (w aplikacji dedykowanej, w Adobe Reader i przez ePUAP) 

Zaufaj doświadczeniu i skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane