Kwalifikowany podpis elektroniczny dla geodety

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzi obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez geodetów. Podpisuj Zdalnie oferuje uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego, który posiada szerokie możliwości wykorzystania w codziennej pracy.

Sprawdź rewelacyjny mobilny podpis kwalifikowany SimplySign!

 

Zastosowanie podpisu elektronicznego w geodezji

 • Opatrywanie e-podpisem map do celów prawnych, które sporządzone zostały w postaci elektronicznej
 • Opatrywanie e-podpisem map do celów projektowych, które sporządzone zostały w postaci elektronicznej
 • Sporządzanie operatu technicznego w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF
 • Składanie ofert przetargowych związanych z pracami geodezyjnymi
 • Podpisywanie faktur elektronicznych
 • Udzielanie pełnomocnictw w formie elektronicznej
 • Zawierania umów cywilnoprawnych
 • Składanie wniosków budowlanych
 • Składanie wniosków o dotacje unijne do PFR i PARP

Uwaga! Geodeta może posługiwać się standardowym certyfikatem kwalifikowanym, niezawierającym danych dodatkowych. 

Podpis kwalifikowany dla geodety - zalety rozwiązania

 • Możliwość podpisania pliku powyżej 10MB - profil zaufany posiada ograniczenia w postaci maksymalnej wielkości jednego pliku. Według danych ePDOGIK blisko 50% operatów i map projektowych ma rozmiar większy niż 10MB
 • Łatwość użycia - złożenie podpisu na dokumencie wymaga podłączenia podpisu kwalifikowanego i zatwierdzenia kodem PIN
 • Oszczędność pieniędzy - koszt podpisu rekompensuje ogromne nakłady na druk wielkoformatowy
 • Oszczędność czasu - cyfrowych map nie trzeba przerysowywać co znacznie ułatwia zadanie kartografowi. Geodeta korzystający z kwalifikowanego nie musi udawać się do urzędu celem złożenia dokumentów. 
 • Elastyczność - działalność geodety jest ściśle powiązana z procesem budowlanym. Korzystając z epodpisu geodeta ma możliwość współpracy z wykonawcami i inżynierami budowy, którzy prowadzą dokumentację inwestycji w formie elektronicznej.
 • Mobilność - podpisanie dokumentu może odbyć się z dowolnego miejsca. Wystarczy dostęp do internetu. To istotne w pracy geodetów, którzy działają w terenie
 • Bezpieczeństwo - dokument fizyczny może zaginąć lub ulec zniszczeniu. Dokumenty cyfrowe można kopiować i przechowywać w wielu miejscach jednocześnie

Operat techniczny w formie elektronicznej

Operat techniczny to standardowy dokument sporządzany przez geodetów i inżynierów budowy celem podsumowania prac geodezyjnych i kartograficznych. Przepisy nakładają opracowania operatu w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika budowy. Dokument składany jest do miejskich i powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK).

Uwaga! Kopie protokołów, map i innych dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego zeskanowane i opatrzone kwalifikowanym podpisem spełniają wymogi przewidziane przez PZGiK i Portal Geodety GODGiK.

Elektroniczny operat techniczny - podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

§35 ust. 2

Operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) kwalifikowanym podpisem elektronicznym…

Jak uzyskać podpis kwalifikowany dla geodety?

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Przedstawiciel Podpisuj Zdalnie zaproponuje termin spotkania celem nabycie podpisu. Na podstawie dokumentu tożsamości w ciągu 15 minut zostanie wygenerowany certyfikat kwalifikowany i nastąpi aktywacja.

Brzmi ciekawie? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane