PL | EN
KSeF

Jak uwierzytelnić się w KSeF?

Proces logowania i uwierzytelniania w KSeF  jest istotnym krokiem dla podatników, szczególnie w kontekście planowanej obowiązkowej implementacji tego systemu w transakcjach biznesowych od 1 lipca 2024 roku. Oto szczegółowe informacje na temat logowania i uwierzytelniania w KSeF.

Czym jest proces logowania i uwierzytelniania w KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wraz z Aplikacją Podatnika umożliwia wystawianie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie elektronicznych faktur ustrukturyzowanych zgodnych z wzorem Ministerstwa Finansów. Uwierzytelnienie w KSeF to kluczowy proces potwierdzania tożsamości użytkownika w celu uzyskania dostępu do aplikacji.

Etapy wdrożenia KSeF krok po kroku

 1. Logowanie do KSeF (rejestracja): Można to zrobić poprzez elektroniczne logowanie w Aplikacji Podatnika lub składając pisemne zgłoszenie (np. formularz ZAW-FA) do Urzędu Skarbowego, który przypisze odpowiednie uprawnienia w KSeF.

 2. Uwierzytelnienie do KSeF: Użytkownik loguje się wybranym narzędziem (kwalifikowana pieczęć elektroniczna, kwalifikowany podpis elektroniczny, Profil Zaufany) w Aplikacji Podatnika w celu autoryzacji operacji.

 3. Nadanie uprawnień do konta: Możliwość nadawania uprawnień osobom w firmie lub osobom trzecim (np. biurom rachunkowym) do uzyskania dostępu do konta firmy w Aplikacji Podatnika KSeF.

 4. Korzystanie z KSeF: Wystawianie i odbieranie faktur, zarządzanie uprawnieniami oraz integracja systemu księgowego z KSeF za pomocą API.

Jak zalogować się w KSeF?

 • Elektronicznie: Za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub tokena KSeF.
 • Pisemnie: Przez złożenie formularza ZAW-FA do urzędu skarbowego.

Jak uwierzytelnić się w KSeF? - 4 metody

 1. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna: Dostępna dla osób w firmie, które są do tego upoważnione. Nie zawiera danych personalnych, a jedynie NIP firmy. Dobry wybór dla spółek z rozbudowaną strukturą organizacyjną.

  Zobacz koniecznie: Pieczęć elektroniczna do KSeF. Co musisz wiedzieć?

 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny: Wydawany osobie fizycznej z imieniem, nazwiskiem, PESEL lub NIP. Umożliwia obsługę KSeF. Warty uwagi w przypadku małej spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. 

 3. Profil Zaufany: Bezpłatne narzędzie do komunikacji z administracją publiczną, które wymaga polskiego numeru PESEL. 

 4. Token KSeF: Generowany po wcześniejszym uwierzytelnieniu się w systemie KSeF za pomocą innej metody (pieczęć, podpis elektroniczny, Profil Zaufany). Umożliwia automatyczne logowanie do programu księgowego i połączenie z KSeF.

Uwierzytelnianie do KSeF w formie elektronicznej - korzyści

 • Przyspieszenie rejestracji w systemie KSeF.
 • Możliwość zautomatyzowania procesów w KSeF (np. masowe wysyłanie faktur).
 • Ułatwienie obsługi systemu osobom bez polskiego PESEL.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa zaczęły zapoznawać się z KSeF i dokonywały rejestracji oraz uwierzytelnienia jak najwcześniej, aby uniknąć trudności związanych z obowiązkową implementacją tego systemu w transakcjach biznesowych od lipca 2024 roku.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane