PL | EN
Nazwa kategorii

Weryfikacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Weryfikacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest kluczowa dla potwierdzenia wiarygodności dokumentów. Ta usługa odgrywa istotną rolę w przypadku potrzeby potwierdzenia ważności podpisów kwalifikowanych. Dowiedz się, jak przeprowadzić walidację e-dokumentów, aby uniknąć potencjalnych problemów w prowadzeniu działalności biznesowej.

Definicja weryfikacji podpisu elektronicznego

Proces weryfikacji lub walidacji dokumentów elektronicznych polega na sprawdzeniu poprawności elektronicznych podpisów i pieczęci na dokumencie. Usługa ta umożliwia proste potwierdzenie, czy dokument jest opatrzony ważnym podpisem kwalifikowanym lub pieczęcią kwalifikowaną. Weryfikacja podpisu jest niezbędna wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko manipulacji danymi zawartymi w elektronicznym dokumencie. Obejmuje to praktycznie każdy aspekt działalności biznesowej, gdzie mamy do czynienia z ważnymi umowami, fakturami, pismami czy ofertami.

Usługę walidacji elektronicznej precyzyjnie opisuje europejskie rozporządzenie eIDAS z 2014 roku. Ten akt prawny dokładnie definiuje tę usługę jako proces potwierdzenia autentyczności podpisu lub pieczęci kwalifikowanej.

Proces weryfikacji e-podpisów

Weryfikacja poprawności elektronicznego podpisu polega na sprawdzeniu pliku pod kątem właściwego złożenia podpisu kwalifikowanego. Można to przeprowadzić samodzielnie lub skorzystać z usług dostawców zaufania w szczególnych przypadkach.

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić podpis e-dokumentu złożony przez kontrahenta np. za pomocą aplikacji ProCertum SmartSign od dostawcy usług zaufania Certum, dostępnej dla systemów Windows oraz macOS. Aplikacja po wczytaniu pliku podaje informacje o danych osoby składającej podpis elektroniczny.

Dane te można także w prosty sposób zweryfikować za pomocą oprogramowania Adobe Acrobat Reader, które informuje, czy dokument został prawidłowo podpisany. Osoby, które nie dysponują podpisem kwalifikowanym Certum, mogą skorzystać z tej aplikacji, aby sprawdzić wiarygodność swoich partnerów biznesowych.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku dokumentów kluczowych, od których zależy los działalności. Jeśli przedsiębiorca musi udowodnić ważność podpisu kwalifikowanego np. w sądzie, warto skorzystać z usługi specjalistycznej weryfikacji dokumentów elektronicznych.

Kiedy warto weryfikować dokumenty elektroniczne?

Odpowiedź jest jednoznaczna: zawsze. Weryfikacja e-dokumentów jest kluczowa w codziennej pracy, aby upewnić się, że kontrahent postępuje uczciwie. W przypadku dokumentów o niższym znaczeniu, takich jak umowy czy faktury o charakterze nieformalnym, wystarczy weryfikacja dokumentu w programie PDF. Jednakże w sytuacjach, gdy dokumenty są kluczowe dla prowadzenia biznesu, ważna jest specjalistyczna weryfikacja
.

Elementy sprawdzane podczas weryfikacji podpisu elektronicznego

Podczas procesu weryfikacji dokumentów elektronicznych dostawca usług zaufania sprawdza kilka kluczowych elementów:

  1. Integralność dokumentu: Czy dokument nie był modyfikowany po podpisaniu?
  2. Tożsamość osoby podpisującej
  3. Poprawność złożonego podpisu: Czy podpis został złożony zgodnie z obowiązującymi zasadami?
  4. Źródło czasu złożenia podpisu: Czy czas złożenia podpisu pochodzi od osoby podpisującej, a nie został zmieniony?
  5. Ważność certyfikatu: Czy certyfikat podpisu był ważny w chwili złożenia podpisu?

Znaczenie negatywnej weryfikacji podpisu elektronicznego

Negatywna weryfikacja podpisu elektronicznego oznacza, że dokument nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych. Innymi słowy, jest on nieważny. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak zmiany danych po podpisaniu dokumentu, nieważność certyfikatu podpisu lub błędy w procesie złożenia podpisu.

Jeśli potrzebujesz upewnić się, czy twój dokument elektroniczny został prawidłowo podpisany, skorzystaj z profesjonalnej weryfikacji dokumentów od Podpisuj Zdalnie.

Potrzebujesz zweryfikować podpis elektroniczny? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane