PL | EN
KSeF

Transakcje z kontrahentami zagranicznymi za pomocą KSeF

Wraz z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 roku, polscy przedsiębiorcy muszą dostosować swoje procedury do nowych wymogów podatkowych. Jednym z nurtujących pytań w związku z tym jest kwestia wykazywania faktur na kontrahentów zagranicznych w KSeF.


Kto ma obowiązek wystawienia e-Faktur w KSeF?

Zgodnie z przepisami, obowiązek wystawienia e-faktur w KSeF będzie dotyczył każdego podatnika mającego siedzibę na terytorium Polski oraz każdego podatnika z stałym miejscem działalności w Polsce (tzw. fixed establishment).


Jakie transakcje wymagają faktur w KSeF?

KSeF nakłada obowiązek wystawienia faktur ustrukturyzowanych w przypadku następujących transakcji:

  1. Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów: Przedsiębiorcy prowadzący transakcje z innymi krajami Unii Europejskiej będą zobowiązani do stosowania KSeF.

  2. Eksportu towarów: Faktury dla transakcji eksportowych również będą musiały być wygenerowane zgodnie z wymaganiami KSeF.

  3. Świadczenia usług na rzecz podatników spoza kraju: Usługi świadczone dla podatników spoza Polski, które podlegają odwrotnemu obciążeniu, również będą objęte KSeF.

  4. Samofakturowania na rzecz kontrahentów zagranicznych: Jeśli sami otrzymujemy fakturę od kontrahenta zagranicznego, również musimy ją wykazać w KSeF.


Co z nabywcami zagranicznymi?

Nabywcy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych lub z krajami trzecimi nie są zobligowani do stosowania KSeF. Oznacza to, że sprzedawca, który wystawia faktury w KSeF, musi zadbać o przekazanie tych faktur nabywcom.


Podsumowanie

Wprowadzenie KSeF stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania związane z wykazywaniem faktur na kontrahentów zagranicznych. Wystawienie faktury w KSeF to tylko pierwszy krok - konieczne jest również przekazanie jej nabywcy poza systemem. Dlatego też, przedsiębiorcy muszą być świadomi nowych procedur i działać zgodnie z wymaganiami, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji podatkowych.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane