PL | EN
Bezpieczeństwo IT

Podpis kwalifikowany do założenia spółki przez system s24

Integralną częścią systemu eKRS jest portal S24, który umożliwia utworzenie spółki przez Internet. Do jej założenia wymagane jest złożenie dokumentów opatrzonych profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na ograniczenia Profilu Zaufanego (wymaga polskiego numeru PESEL) zakładanie spółki przez obcokrajowca wymaga nabycia kwalifikowanego podpisu. W artykule omawiamy najczęstsze problemy przy zakładaniu spółki s24.

Wystąpił błąd: Dane z certyfikatu nie są zgodne z danymi osoby do podpisu

Mimo precyzyjnego komunikatu problem może występować z kilku powodów.

  • Podpis kwalifikowany stracił swoją ważność - certyfikat podpisu wydawany jest zwykle na okres 1,2,3 lat. Brak ważności może zostać odebrany przez system jako niezgodność danych.
  • Dane w certyfikacie kwalifikowany różnią się od danych przesłanych we wniosku - problem występuje, gdy brakuje wszystkich imion w certyfikacie, nie uwzględniono znaków diakrytycznych lub certyfikat zawiera inny identyfikator niż wniosek.
  • Nie wskazano właściwego certyfikatu podpisu elektronicznego - sytuacja występuje, gdy na komputerze zainstalowane jest kilka certyfikatów i wybierany jest ten, który stracił ważność lub jest niekwalifikowany
  • Podpis został złożony przez osobę nieupoważnioną -  nie udzielono pełnomocnictwa dla osoby, który wnioskuje o założenie spółki w naszym imieniu.

Nieprawidłowy typ podpisu kwalifikowanego do s24

Systemy s24 i RDF akceptują wyłącznie wewnętrzny podpis elektroniczny złożony na dokumencie. Wybranie typu zewnętrznego skutkuje odrzuceniem dokumentów.

Założenie spółki przez cudzoziemca przez s24

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym możliwe jest założenie spółki bez numeru PESEL, ale na podstawie paszportu.

„§ 4. Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się: 1) jeżeli są osobami fizycznymi – imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL – numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem”

Ważne! S24 wymaga, aby przynajmniej jedna z osób podpisujących dokumenty do założenia spółki posiadała polski numer PESEL.

Podpis kwalifikowany do s24

Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z założeniem spółki za pośrednictwem s24

  • uzyskanie podpisu kwalifikowanego do s24, eKRS w tym sprawozdania finansowego (na PESEL lub paszport)
  • pomoc w podpisaniu dokumentów do s24, eKRS
  • przeszkolenie z podpisywania dokumentów spółki
  • rozwiązanie problemu z brakiem akceptacji dokumentów składanych drogą elektroniczną do systemów eKRS, s24
  • założeni skrzynki do e-doręczeń dla spółek KSH

i wiele wiele więcej!

Potrzebujesz podpisu? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane