PL | EN
KSeF

Pieczęć elektroniczna do KSeF. Co musisz wiedzieć?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to narzędzie, które pozwala na wystawianie i przechowywanie faktur w sposób ustandaryzowany. Obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne dla przedsiębiorców, jednak wkrótce stanie się obowiązkowe dla wybranych grup. Jak efektywnie korzystać z tego systemu i w jaki sposób pieczęć elektroniczna może być z nim powiązana?

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

KSeF jest ogólnopolskim systemem, który gromadzi e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez standardyzację procesu fakturowania.

Dla kogo jest KSeF obecnie i w przyszłości?

Obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne dla czynnych podatników VAT, przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT oraz podatników zidentyfikowanych w Polsce do procedury unijnej OSS. Jednakże, od określonych dat (1 lipca 2024 lub 1 stycznia 2025) będzie to obowiązkowe dla tych grup przedsiębiorców.

Jak korzystać z KSeF?

Aby skorzystać z KSeF, należy nadać uprawnienia do systemu poprzez uwierzytelnienie za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna a KSeF

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej zawiera nazwę podmiotu i numer NIP, bez danych osobowych osób upoważnionych. Aby korzystać z KSeF poprzez pieczęć elektroniczną, potrzebujesz kwalifikowanego certyfikatu pieczęci oraz urządzenia do składania pieczęci.

Korzyści pieczęci elektronicznej dla przedsiębiorców

Pieczęć elektroniczna zapewnia wiarygodność, bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy oraz poprawia wizerunek firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.

Kwalifikowany podpis elektroniczny a KSeF

Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego powinien zawierać imię, nazwisko oraz numer seryjny (PESEL lub NIP). Można korzystać z podpisu elektronicznego poprzez kwalifikowany podpis SimplySign lub Zestaw Mini.

Uwaga: Bez aktywacji nie można fakturować!

Podpis elektroniczny i pieczęć muszą być aktywowane przed ich użyciem do fakturowania. Oferujemy klientom natychmiastową aktywację, nawet w 30 minut od wypełnienia wniosku.

Dlaczego jedna pieczęć czy podpis nie wystarczą?

Jedna pieczęć czy podpis mogą okazać się niewystarczające, gdy osoba upoważniona jest nieobecna. Zaleca się zachowanie ciągłości procesów, dlatego ważne jest, aby inni pracownicy byli w stanie korzystać z pieczęci czy podpisu w przypadku nieobecności osoby wydanej na nią.

KSeF to narzędzie ułatwiające proces fakturowania, jednak warto zrozumieć, jakie metody uwierzytelniania są niezbędne do skutecznego korzystania z tego systemu. Wdrażając pieczęć elektroniczną lub podpis, można otworzyć się na nowe możliwości biznesowe i poprawić efektywność działania firmy.

 

Porozmawiajmy o pieczęci kwalifikowanej w KSeF? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

 

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane