PL | EN
KSeF

Kary za niestosowanie KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejny etap w cyfryzacji procesów podatkowych w Polsce. Choć obowiązek jego stosowania będzie w pełni aktywny dopiero od 1 lipca 2024 roku, już teraz warto zrozumieć, jakie konsekwencje niosą za sobą ewentualne niedopełnienia związane z tym systemem.

Za co grozi nam kara pieniężna?

Przepisy dotyczące KSeF jasno określają, za co mogą podatnicy ponieść konsekwencje finansowe. Oto główne sytuacje, w których grozi kara pieniężna:

  1. Niewystawienie faktur przy użyciu KSeF: Podatnicy, którzy nie stosują KSeF do wystawiania faktur, narażają się na konsekwencje finansowe.

  2. Wystawienie faktury niezgodnej ze schemą podczas awarii: W przypadku wystawienia faktury niezgodnej z wymaganiami podczas awarii systemu KSeF, również można spodziewać się kary.

  3. Niezgłoszenie faktury do KSeF w okresie awarii: Jeśli faktura, która powinna być zgłoszona do KSeF, nie zostanie przesłana w wyznaczonym terminie podczas awarii systemu, podatnik może zostać ukarany.


Wysokość kara pieniężnej

Kara za wymienione przewinienia może być dotkliwa dla podatników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Kara wynosić będzie 100% kwoty podatku z danej faktury lub, w przypadku braku podatku na fakturze, do wysokości 18,7% należności ogółem.

Warto zaznaczyć, że wysokość kary może być zależna od stopnia przewinienia, a organ podatkowy będzie miał możliwość odstąpienia od nałożenia kary w przypadku naruszeń o znikomej wadze.


Termin wprowadzenia kara pieniężnych

Dobrą informacją jest to, że kary za niestosowanie KSeF nie będą obowiązywać od razu po wdrożeniu systemu. Zgodnie z ustaleniami, kary te będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Daje to podatnikom dodatkowy czas na przygotowanie się do nowych wymogów i dostosowanie swoich procesów do KSeF.


Płatność kara pieniężnych

Kara pieniężna za niestosowanie KSeF będzie musiała być uiszczona na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.


Podsumowanie

Zrozumienie konsekwencji finansowych związanych z KSeF jest kluczowe dla wszystkich podatników. Dlatego też, warto być przygotowanym na wdrożenie systemu i przestrzeganie nowych przepisów podatkowych, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i utraty środków finansowych.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane