PL | EN
Bezpieczeństwo IT

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS za 2023 rok?

Rewolucja cyfrowa, także w administracji publicznej, staje się rzeczywistością. Rozliczenia podatkowe, kontakt z urzędnikami czy składanie dokumentów rozliczeniowych firmy - wszystko to odbywa się teraz drogą elektroniczną. Do podpisania tych dokumentów niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Składanie rocznych sprawozdań finansowych w wersji papierowej to już przeszłość. Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości z 1 października 2018 roku, obecnie musisz to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej. Jak więc złożyć elektroniczne sprawozdanie finansowe zgodnie z nowymi przepisami? Oto kilka wskazówek!

Kto musi złożyć sprawozdanie finansowe 2023?

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego dotyczy firm, które muszą prowadzić księgi rachunkowe ze względu na wysokość przychodów lub ich status prawny. Dotyczy to także firm, które dobrowolnie zdecydowały się na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Do kiedy należy przygotować sprawozdanie finansowe za 2023 rok?

Sprawozdanie finansowe musi być przygotowane i podpisane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Sprawozdanie finansowe musi być złożone w odpowiednim rejestrze sądowym za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości w formie pliku XML w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia dokumentu.

Terminy sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego:

  • Zamknięcie roku obrotowego oraz sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 marca 2024 roku.
  • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności do 30 czerwca 2024 roku.
  • Złożenie sprawozdania do KRS do 15 lipca 2024 roku.


Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego?

Niezgodne z przepisami przygotowanie lub przekroczenie ustawowych terminów złożenia sprawozdania finansowego może skutkować interwencją organów skarbowych.

Kto może podpisać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie może być podpisane przez osobę reprezentującą firmę oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych, np. głównego księgowego. W przypadku firm z wieloma członkami zarządu, wszyscy oni muszą podpisać dokument.

Gdzie należy złożyć sprawozdanie finansowe?

Sprawozdania finansowe składa się wyłącznie do KRS - nie ma potrzeby przesyłania ich ponownie do organów skarbowych. KRS przekazuje otrzymane pliki do Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • Poprzez eKRS, co jest darmowe i dostępne dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie może złożyć osoba uprawniona do reprezentowania firmy, o ile jej numer PESEL jest ujawniony w KRS.
  • Korzystając z portalu S24, co wiąże się z opłatą w wysokości 140 złotych i dotyczy firm, w których zarządzają cudzoziemcy bez numeru PESEL.

Czy profil zaufany ePUAP wystarczy do podpisania sprawozdania finansowego?

Niestety, profil zaufany ePUAP nie umożliwia osobnego podpisywania dokumentów, co może być wymagane przez niektóre urzędy. Dlatego zaleca się korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, aby uniknąć problemów związanych z prawidłowością złożenia sprawozdania finansowego.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane