PL | EN
Bezpieczeństwo IT

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca? Procedury i wymagania

Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) jest unikatowym identyfikatorem używanym w Polsce do identyfikacji osobistej. Jest on często niezbędny do załatwiania wielu spraw formalnych, takich jak zatrudnienie, założenie konta bankowego czy też uzyskanie dostępu do różnych usług publicznych. Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL w Polsce?

1. Wnioskowanie o numer PESEL osobiście:

Najlepszym sposobem na uzyskanie numeru PESEL jest osobiste stawienie się w odpowiednim urzędzie. Cudzoziemcy powinni udać się do najbliższego urzędu gminy (wydział ds. cudzoziemców) lub do Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek o PESEL zazwyczaj składany jest wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość i status pobytowy w Polsce, takimi jak paszport, wiza, karta pobytu itp.

2. Uzyskanie PESEL przez pełnomocnika:

Jeśli cudzoziemiec nie może osobiście stawić się w urzędzie, może upoważnić pełnomocnika do załatwienia formalności w jego imieniu. Pełnomocnik musi posiadać pełnomocnictwo notarialne oraz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.

3. Uzyskanie numeru PESEL w trakcie procesu rejestracji pobytu:

Cudzoziemcy starający się o zarejestrowanie pobytu w Polsce mogą uzyskać numer PESEL w trakcie tego procesu. W niektórych przypadkach rejestracja pobytu może być jednocześnie procedurą umożliwiającą przyznanie numeru PESEL.

Wymagane dokumenty do uzyskania PESEL:

Podczas wnioskowania o PESEL cudzoziemcy powinni posiadać następujące dokumenty:

  • Dokument tożsamości (np. paszport)
  • Dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu, zezwolenie na pracę, itp.)
  • Dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane przez urząd (np. zaświadczenia, formularze)

Czas oczekiwania na PESEL:

Czas oczekiwania na przyznanie numeru PESEL może być różny w zależności od urzędu i obciążenia administracyjnego. W niektórych przypadkach numer PESEL może zostać przyznany od razu, a w innych może być konieczne oczekiwanie nawet kilka tygodni.

Uzyskanie numeru PESEL przez obcokrajowca - podsumowanie:

Uzyskanie numeru PESEL dla cudzoziemca w Polsce jest procesem, który wymaga złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie. Posiadanie numeru PESEL może znacząco ułatwić codzienne życie w Polsce, umożliwiając dostęp do różnych usług i ułatwiając załatwianie wielu formalności. Ważne jest skompletowanie wymaganych dokumentów oraz złożenie wniosku osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, aby uzyskać ten identyfikator.Podpisuj Zdalnie oferuje uzyskanie numeru PESEL bez konieczności pojawianie się w polskim urzędzie. Dodatkowo jako jedni z nielicznych w Polsce oferujemy podpis kwalifikowany dla obcokrajowca w 100% zdalnej formule uzyskania. Bez notariusza. Bez przyjazdu do Polski. Wszystko wygodnie z poziomu komputera. 

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane