PL | EN
KSeF

Faktury zaliczkowe w KSeF

W ostatnich dyskusjach na temat podatków i systemów fakturowania szczególną uwagę poświęcono fakturom zaliczkowym. Zmiany w przepisach podatkowych miały przynieść nowe podejście do tego rodzaju dokumentów. Mimo że pierwotne zmiany w prawie podatkowym nie zostały przyjęte, temat faktur zaliczkowych powrócił w kontekście Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Początkowo planowano, że w ramach pakietu SLIM VAT 3 faktury zaliczkowe nie będą wymagane w przypadku, gdy dostawa towarów lub świadczenie usług następuje w tym samym miesiącu, co otrzymanie płatności. To miało zmniejszyć obciążenia administracyjne związane z wystawianiem faktur zaliczkowych i ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności.

Jednakże, te pierwotne zmiany w prawie podatkowym zostały wycofane. Zamiast tego, planuje się wprowadzenie możliwości wystawiania faktur zaliczkowych w ramach KSeF. Faktury zaliczkowe w KSeF będą musiały spełniać wymogi dotyczące faktur ustrukturyzowanych i będą dostępne od momentu wprowadzenia przepisów dotyczących KSeF.

Te zmiany mają na celu dostosowanie procedur księgowych do nowych wymogów podatkowych i technologicznych oraz ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności. Ważne jest, aby podatnicy byli świadomi tych zmian i odpowiednio dostosowali swoje procesy księgowe, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane