PL | EN
KSeF

Faktury korygujące. Zmiany w systemie KSeF

Wraz z wejściem w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmieniają się zasady dotyczące faktur korygujących oraz not korygujących. Nowe przepisy wprowadzą istotne zmiany w sposobie korygowania błędów na fakturach, co będzie miało wpływ na obieg dokumentów w systemie podatkowym. Poznajmy szczegóły tych zmian.


Koniec not korygujących

Z dniem 1 lipca 2024 roku noty korygujące przestaną być obowiązującym dokumentem w systemie podatkowym. Nabywca nie będzie już mógł wystawić noty korygującej dla wystawcy faktury w celu skorygowania błędnych danych zawartych na fakturze. Powodem tego jest fakt, że noty korygujące nie będą podlegać KSeF.


Faktury korygujące w KSeF

Zgodnie z nowymi przepisami, faktura korygująca będzie jedynym dokumentem, którym podatnicy będą mogli korygować błędy na pierwotnych fakturach. KSeF ułatwi proces rozliczania faktur korygujących, umożliwiając jednoznaczne określenie momentu ich wystawienia oraz przesłania.


Rozliczenia dla sprzedawcy

Dla sprzedawcy towarów lub usług faktura korygująca in minus będzie rozliczana za okres, w którym podatnik wystawił e-fakturę korygującą. KSeF będzie pełnił rolę potwierdzającą dostarczenie korekty faktury do nabywcy. W przypadku awarii KSeF, rozliczenie korekty należy dokonać zgodnie z wcześniejszymi przepisami, np. za okres, w którym faktura została przesłana offline.


Rozliczenia dla nabywcy

Nabywca towarów lub usług będzie zobowiązany do rozliczenia faktury korygującej za okres, w którym otrzymał e-fakturę korygującą. Przepisy będą uwzględniały sytuacje, gdy faktura zostanie przesłana offline w przypadku awarii KSeF.


Podsumowanie

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przyniesie istotne zmiany w sposobie korygowania faktur. Koniec not korygujących na rzecz faktur korygujących w KSeF oznacza uproszczenie procesu oraz lepszą kontrolę nad dokumentami podatkowymi. Przedsiębiorcy powinni zapoznać się ze zmianami i dostosować swoje procedury księgowe do nowych przepisów.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane