PL | EN
e-Doręczenia

E-doręczenia - co to jest

Czym są E-doręczenia?

E-doręczenia to nowoczesna, elektroniczna metoda przesyłania dokumentów i pism, która zastępuje tradycyjną pocztę. Dzięki niej dokumenty mogą być dostarczane szybciej i bardziej niezawodnie. System ten ma na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa komunikacji oraz redukcję kosztów związanych z tradycyjną wysyłką. E-doręczenia stanowią istotny krok naprzód w cyfryzacji i usprawnieniu procesów prawnych i administracyjnych.

Wymogi Prawne

Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych, każdy radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy oraz notariusz musi posiadać własną skrzynkę do e-doręczeń. Wszyscy ci profesjonaliści muszą być wpisani do bazy adresów elektronicznych (BAE) i korzystać z elektronicznej skrzynki do doręczeń.

Główne cechy e-doręczeń to:

 1. Bezpieczeństwo: Wiadomości i dokumenty są przesyłane za pomocą szyfrowanych kanałów, co zapewnia ich poufność i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
 2. Pewność doręczenia: Użytkownik otrzymuje potwierdzenie odbioru dokumentu, co stanowi dowód, że dokument został dostarczony do adresata.
 3. Moc prawna: Dokumenty przesyłane za pośrednictwem e-doręczeń mają taką samą moc prawną jak dokumenty dostarczane tradycyjnie. Jest to szczególnie istotne w przypadku dokumentów urzędowych i prawnych.
 4. Szybkość i wygoda: E-doręczenia pozwalają na szybkie przesyłanie dokumentów bez konieczności wychodzenia z domu czy biura, co jest wygodne zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy.
 5. Ekologia: Korzystanie z e-doręczeń zmniejsza zużycie papieru i innych materiałów eksploatacyjnych, co jest korzystne dla środowiska.Kogo obowiązuje i od kiedy?


Podmioty Publiczne:

Od 1 października 2024 r.:

 • Organy administracji rządowej i ich jednostki budżetowe.
 • Organy władzy publicznej, kontroli państwowej i ochrony prawa.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Od 1 stycznia 2025 r.:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Od 1 października 2029 r.:

 • Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.Podmioty Niepubliczne:

Od 1 października 2024 r.:

Od 1 stycznia 2025 r.:

 • Podmioty zarejestrowane w KRS przed 1 października 2024 r.
 • Nowe podmioty składające wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Od 1 lipca 2025 r.:

 • Podmioty zarejestrowane w CEIDG przed 31 grudnia 2024 r., w przypadku zmian we wpisie.

Od 1 października 2026 r.:

 • Podmioty zarejestrowane w CEIDG przed 31 grudnia 2024 r.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl
Podsumowanie

E-doręczenia stanowią nowoczesną elektroniczną metodę przesyłania dokumentów, zastępującą tradycyjną pocztę. Mają one na celu zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa komunikacji oraz obniżenie kosztów związanych z wysyłką. Zgodnie z wymogami prawnymi, różne podmioty publiczne i niepubliczne muszą wdrożyć system e-doręczeń w określonych terminach, aby zapewnić prawidłowy przebieg komunikacji i procesów prawnych. E-doręczenia są kluczowym elementem cyfryzacji oraz usprawnienia działań administracyjnych i prawnych.

 

Zobacz także:

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane