PL | EN
Bezpieczeństwo IT

Delegowanie kierowcy z państwa trzeciego. Zmiany w przepisach 2023

W dniu 19 sierpnia 2023 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. dotyczące delegowania kierowców w transporcie drogowym. Przewoźnicy drogowi z krajów spoza Unii Europejskiej, których kierowcy wykonują międzynarodowy przewóz dwustronny lub inny międzynarodowy transport na terenie Polski, są zobowiązani do dostarczenia podczas kontroli dokumentu potwierdzającego, że kierowca został delegowany na terytorium Polski z kraju trzeciego.


Jak wygląda procedura oddelegowania kierowcy z państwa trzeciego? 

Wprowadzenie procedury delegowania kierowców z państw trzecich do Polski jest kluczowym środkiem w zapewnieniu zgodności z przepisami prawnymi oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w transporcie na terytorium Polski, jednocześnie redukując ryzyko otrzymania mandatów od Inspekcji Transportu Drogowego. Poniżej znajduje się skrócony przewodnik po kolejnych krokach tej procedury, które pozwalają na zarejestrowanie delegowanego kierowcy:

 1. Założ konto przedsiębiorcy za pośrednictwem linku: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03153 (bez obaw - to rządowa strona przekierowująca do portalu “Konto Przedsiębiorcy”)
 2. Zamów podpis kwalifikowany telefonicznie bądź mailowo. Jeżeli prezesem podmiotu jest osoba zza granicy koniecznie zapoznaj się z ofertą dla obcokrajowców - istnieje możliwość uzyskania podpisu kwalifikowanego bez notariusza, bez przyjazdu do Polski i w trakcie 1,5h spotkania. 
 3. Uruchom usługę: „Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski”.
 4. Wypełnij formularz PDF, podpisz kwalifikowanym podpisem i wyślij zgodnie z procedurą do Państwowej Inspekcji Pracy. Opis procedury: „Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski”. Delegowanie kierowcy z państwa trzeciego - wymagane dokumenty

 • Elektroniczny formularz PDF w języku polskim: Zgłoszenie delegowania kierowcy z państwa trzeciego.pdf lub w języku angielskim: A declaration of posting of a driver to the territory of the Republic of Poland from a third country 
 • papierowe potwierdzenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego
 • dowody potwierdzające wykonywanie przewozów drogowych, w szczególności w postaci listów przewozowych, odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz
 • zapisay tachografu, wymaganymi zgodnie z Umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.

Trzy ostatnie dokumenty każdy kierowca zobligowany jest posiadać podczas świadczenia usługi transportu. 
Kary za brak delegacji kierowców z Państwa trzeciego

Kierowcy i przewoźnicy drogowi, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących delegowania, muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi w postaci nałożenia mandatu.

W przypadku kierowcy, który nie jest w stanie dostarczyć podczas kontroli dokumentu potwierdzającego delegowanie, przewidziana jest grzywna w wysokości 500 zł. Dlatego istotne jest, aby zawsze posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające proces delegowania.

Przewoźnicy drogowi z państw trzecich, którzy delegują kierowców na terytorium Polski i nie przestrzegają określonych przepisów lub warunków, narażają się na karę finansową, która może wynosić od 4000 zł do 7000 zł za każde naruszenie. Dlatego ważne jest, aby przewoźnicy działający na polskim rynku przestrzegali dokładnie regulacji, aby uniknąć tych surowych kar.


Wszystkie szczegóły dotyczące rodzajów naruszeń i wysokości kar pieniężnych za konkretne naruszenia są szczegółowo określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.Delegowanie kierowców z państwa trzeciego - jakie kraje

Przewoźnicy drogowi z państw spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, których kierowcy prowadzą transport na terytorium Polski, muszą wypełnić określony obowiązek. Oto przykładowe kraje, które są objęte tym obowiązkiem w zakresie delegowania kierowców z państw trzecich:

 • Albania
 • Armenia
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Czarnogóra
 • Gruzja
 • Irak
 • Iran
 • Kazachstan
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Mongolia
 • Ukraina
 • Uzbekistan
 • Serbia
 • Syria
 • Tunezja
 • TurcjaDelegowanie kierowców w transporcie drogowym - podsumowanie

Kontrola warunków zatrudnienia kierowców delegowanych do pracy w Polsce to nowy obowiązek Państwowej Inspekcji Pracy. Wymiana informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Transportu Drogowego odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) w module "Transport". Przewoźnicy, którzy delegują swoich pracowników na terytorium Polski, muszą dostosować się do tych nowych przepisów. Naruszenie tych regulacji grozi karą finansową w wysokości od 500 do 7000 zł.

Podpisuj Zdalnie oferuje uzyskanie podpisu dla klienta z Polski lub obcokrajowca w wygodnej zdalnej formule. Dodatkowo w ramach usług dodatkowych możemy przeprowadzić Cię przez proces rejestracji firmy i kierowców. Stoi za nami doświadczenie poparte ponad 300 realizacjami dla firm transportowych.

 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane