PL | EN
KSeF

Błędna faktura w KSeF. Co zrobić?

Wystawienie faktury sprzedażowej jest kluczowym punktem potwierdzającym wykonanie usług lub dostawę towarów do konkretnego nabywcy. To właśnie na podstawie faktury dokonuje się rozliczeń między przedsiębiorcami, ustalając termin zapłaty za świadczone usługi lub dostarczone produkty.

Jednak, z różnych powodów, zdarza się, że faktura może zostać wystawiona błędnie - z pośpiechu, przez przeoczenie lub przypadkowy błąd. W takich sytuacjach pojawia się pytanie, czy możliwe będzie wycofanie błędnej faktury, szczególnie w kontekście wprowadzenia od 1 lipca 2024 roku Krajowego Systemu e-Faktur (KSEF), który ma na celu ograniczenie błędów w wystawianiu faktur przez podatników.


Czy można odrzucić błędną fakturę w KSEF?

Według Ministerstwa Finansów, KSEF nie będzie umożliwiał odrzucenia błędnie wystawionej faktury przez podatnika, na przykład w przypadku wysłania jej do niewłaściwego nabywcy. W takiej sytuacji wystawca faktury będzie zobligowany do wystawienia korekty faktury, aby naprawić swój błąd.


Podsumowanie

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur ma na celu zautomatyzowanie i usprawnienie procesu wystawiania faktur, co przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów. Jednakże, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, istnieją procedury korekty, aby zapewnić poprawność dokumentacji finansowej i uniknąć problemów podatkowych.

Warto być świadomym tych rozwiązań i działać zgodnie z wymogami, aby zapewnić prawidłowe i skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane