PL | EN
Nazwa kategorii

Zastosowanie e-podpisu w zgłoszeniach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

W dzisiejszym środowisku biznesowym, szczególnie w sektorze finansowym, prawo nakłada szereg wymogów dotyczących raportowania transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). To istotne organ administracji publicznej, który gromadzi i analizuje dane związane z transakcjami o wartości powyżej 15 000 euro. Jego celem jest zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez monitorowanie transakcji online i gotówkowych.

Kto Jest Zobowiązany do Przesyłania Raportów do GIIF?

Zgodnie z ustawą AML (ang. anti-money laundering) z dnia 16 listopada 2000 roku, do GIIF raporty muszą przesyłać tzw. "instytucje obowiązane". Mogą to być różnorodne podmioty, w tym:

 • Banki oraz oddziały banków zagranicznych
 • Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych (banki powiernicze)
 • Instytucje kredytowe, finansowe i płatnicze
 • Domy maklerskie
 • Agenci rozliczeniowi
 • Instytucje pieniądza elektronicznego
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Kantory stacjonarne i internetowe
 • Lombardy i komisy
 • Firmy z branży gier losowych
 • Prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, notariusze)
 • Doradcy podatkowi
 • Biegli rewidenci
 • Pośrednicy nieruchomości
 • Domy i portale aukcyjne, antykwariaty
 • Fundacje
 • Stowarzyszenia
 • Przedsiębiorcy dokonujący transakcji gotówkowych na kwoty w wysokości co najmniej 10 000 euro

Aplikacja do Przesyłania Danych do GIIF

W celu spełnienia wymogów wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, został uruchomiony specjalny system umożliwiający przesyłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną. Aplikacja ta dostępna jest na stronie GIIF.

Kwalifikowany Podpis Elektroniczny w Raportach GIIF

Zgodnie z ustawą AML, wszelkie dane elektroniczne przesyłane przez wymienione wcześniej podmioty i instytucje muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli nie posiadasz takiego podpisu, możesz go szybko uzyskać u nas. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem Certum - czołowego dostawcy podpisów elektronicznych w Polsce.

Po uzyskaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy przygotować rejestr transakcji ponadprogowych oraz podejrzanych, podpisać certyfikatem kwalifikowanym i przesłać go w formie elektronicznej do GIIF. W ten sposób spełnisz wymogi prawne i będziesz mógł zgodnie z regulacjami przesyłać wymagane raporty do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Zamów podpis kwalifikowany od Podpisuj Zdalnie

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane