PL | EN
e-Doręczenia

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza znaczące zmiany w komunikacji pomiędzy obywatelami, administracją publiczną i w działalności gospodarczej, opierając się na przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 910/2014. Ma ona na celu zastąpienie tradycyjnych form przesyłki korespondencji przez ich elektroniczne odpowiedniki, umożliwiając szybsze, bardziej efektywne i bezpieczne doręczanie dokumentów w środowisku cyfrowym.

Oto kluczowe elementy dotyczące ustawy o doręczeniach elektronicznych:

Cel ustawy o doręczeniach elektronicznych

e-Doręczenia mają zastąpić tradycyjne formy przesyłki korespondencji ich elektronicznymi odpowiednikami, co przyczyni się do szybszego, bardziej niezawodnego oraz efektywnego doręczania dokumentów, mając równowagę skutków prawnych. Dodatkowo, realizacja tego celu ma być zgodna z europejskimi standardami i zasadą "paperless", co oznacza ograniczenie wykorzystania papierowej dokumentacji na rzecz rozwiązań cyfrowych.


Objaśnienia pojęć z ustawy o doręczeniach elektronicznych

  • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego: Usługa zapewniająca bezpieczne przesyłanie danych między stronami w środowisku cyfrowym, gwarantująca dostarczenie dowodów związanych z przesłaniem i otrzymaniem danych, oraz ochronę przed zagrożeniami.
  • Publiczna usługa hybrydowa: Rozwiązanie umożliwiające odbieranie i wysyłanie listów w tradycyjnej postaci, łączące technologię cyfrową z możliwością przekształcania przesyłek elektronicznych na papierowe i odwrotnie.
  • Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego: Usługa realizowana przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania, zapewniająca jednoznaczną identyfikację nadawcy i adresata danych.


Doręczenia elektroniczne w kodeksach prawa

Wprowadzenie ustawy o doręczeniach elektronicznych wymaga rewizji obecnie obowiązujących regulacji prawnych, takich jak kodeks postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego, aby umożliwić e-Doręczenia jako docelową formę kontaktu w administracji publicznej.

Ważne akty prawne

  • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych
  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
  • Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożeniaSprawdź także: adres do doręczeń elektronicznych.

Nowe rozwiązania techniczne z zakresu doręczania elektronicznego wymagają przygotowania. Możemy pomóc w ich wdrożeniu.

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane