PL | EN
e-Doręczenia

Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego PURDE

Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) to usługa świadczona przez państwo, mająca na celu zapewnienie bezpiecznego i pewnego sposobu doręczania elektronicznej korespondencji pomiędzy obywatelami, firmami a administracją publiczną. Główne cechy tej usługi to:

  1. Bezpieczeństwo: PURDE zapewnia, że przesyłane wiadomości są chronione przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją.
  2. Pewność doręczenia: System gwarantuje, że przesłane wiadomości dotrą do odbiorcy. Nadawca otrzymuje potwierdzenie dostarczenia, co eliminuje wątpliwości co do faktu doręczenia dokumentu.
  3. Prawna moc dowodowa: Dokumenty dostarczone za pośrednictwem PURDE mają taką samą moc prawną jak tradycyjne listy polecone. Potwierdzenia doręczenia mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniach sądowych.
  4. Efektywność: Usługa ma na celu przyspieszenie komunikacji i zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjnymi metodami doręczania dokumentów.


PURDE jest częścią szerszego projektu cyfryzacji usług publicznych, który ma na celu usprawnienie i modernizację kontaktów obywateli oraz przedsiębiorców z administracją publiczną. Dzięki niej, procesy administracyjne stają się bardziej efektywne, a obywatele mają większy dostęp do usług publicznych online.

Zobacz także:

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane