PL | EN
e-Doręczenia

Publiczna usługa hybrydowa PUH

Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH) to innowacyjne podejście do dostarczania usług publicznych, które łączy w sobie elementy zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych metod świadczenia usług.

Główne cechy Publicznej Usługi Hybrydowej to:

  1. Elastyczność: PUH umożliwia obywatelom korzystanie z usług w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i preferencjom. Mogą oni wybierać między dostępem do usług w trybie online lub tradycyjnym (np. w biurze urzędu).
  2. Integracja: PUH integruje tradycyjne i cyfrowe kanały komunikacji oraz dostępu do usług, zapewniając spójność i ciągłość doświadczenia użytkownika niezależnie od wybranego kanału.
  3. Dostępność: Dzięki PUH, usługi publiczne są dostępne dla szerokiego spektrum użytkowników, zarówno dla tych, którzy preferują tradycyjne metody, jak i dla tych, którzy korzystają z internetu.
  4. Efektywność: PUH może przyczynić się do zwiększenia efektywności i wydajności administracji publicznej poprzez optymalne wykorzystanie zasobów oraz ułatwienie obywatelom dostępu do usług.


Publiczna Usługa Hybrydowa jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i oczekiwania społeczne oraz rosnącą cyfryzację społeczeństwa. Poprzez połączenie tradycyjnych i cyfrowych metod świadczenia usług, PUH stara się zapewnić skuteczną i dostosowaną do potrzeb społeczeństwa infrastrukturę usług publicznych.

Zobacz także:

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane