PL | EN
e-Doręczenia

Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego KURDE

Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (KURDE) to usługa, która zapewnia bezpieczne i pewne doręczanie elektronicznej korespondencji z gwarancją tożsamości nadawcy i odbiorcy oraz niezaprzeczalnością doręczenia. Jest to usługa, która spełnia określone wymagania określone w unijnym rozporządzeniu eIDAS (rozporządzenie nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym).

Główne cechy KURDE to:

  1. Bezpieczeństwo i poufność: KURDE zapewnia, że wiadomości są chronione przed nieuprawnionym dostępem oraz modyfikacją podczas przesyłania.
  2. Potwierdzenie doręczenia: Nadawca otrzymuje dowód doręczenia wiadomości do odbiorcy, który ma moc dowodową w przypadku sporu.
  3. Gwarancja tożsamości: Tożsamość nadawcy i odbiorcy jest weryfikowana za pomocą kwalifikowanych certyfikatów, co eliminuje ryzyko fałszerstwa.
  4. Niezaprzeczalność: Po dostarczeniu wiadomości, żadna ze stron nie może zaprzeczyć, że wiadomość została wysłana lub odebrana.
  5. Zgodność z eIDAS: KURDE spełnia rygorystyczne wymogi unijnego rozporządzenia eIDAS, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania w komunikacji elektronicznej.


KURDE jest szczególnie ważna dla komunikacji między instytucjami publicznymi a obywatelami, przedsiębiorstwami oraz między samymi instytucjami, ponieważ zapewnia wysoki poziom ochrony danych oraz pewność prawidłowego doręczenia dokumentów elektronicznych. Dzięki temu, dokumenty dostarczone za pośrednictwem KURDE mogą być traktowane na równi z dokumentami dostarczonymi w tradycyjny sposób, co jest istotne dla spraw administracyjnych, prawnych i biznesowych.

Zobacz także:

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane