PL | EN
Strefa Comarch

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w Comarch ERP

Od 2025 roku w Polsce przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do udostępniania faktur ustrukturyzowanych. Obecnie korzystanie z tego systemu jest dobrowolne, a wymiana danych z KSeF dla użytkowników systemu Comarch ERP Optima jest bezpłatna. Dowiedz się, jak działa integracja KSeF z Comarch ERP Optima, jak korzystać z narzędzia Comarch KSeF i jak zarządzać procesem wystawiania faktur w tym systemie.

Czym jest system KSeF i faktura ustrukturyzowana?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralna baza Ministerstwa Finansów, która umożliwia odbieranie oraz wysyłanie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur). System obsługuje faktury sprzedaży i zakupowe generowane przez przedsiębiorców, zapewniając ich elektroniczny obieg. KSeF, uruchomiony 1 stycznia 2022 roku, ma stać się obowiązkowy od 2025 roku.

Faktura ustrukturyzowana to standaryzowana forma e-faktury, którą przedsiębiorcy muszą używać podczas wymiany dokumentów w KSeF. Obecnie obowiązuje jedna struktura e-Faktury dla wszystkich rodzajów faktur.

Integracja z KSeF w systemie Comarch ERP Optima

Systemy Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL są dostosowane do obsługi faktur ustrukturyzowanych. W nowych wersjach Comarch ERP Optima dostępne są funkcje umożliwiające bezpośrednią komunikację z KSeF. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uwierzytelniać e-faktury oraz zarządzać nimi bezpośrednio w systemie.

Funkcjonalności narzędzia Comarch KSeF:

  • Generowanie i wystawianie faktur ustrukturyzowanych oraz ich odbiór z systemu KSeF.
  • Przekazywanie informacji z KSeF do systemów Comarch ERP.
  • Uwierzytelnianie faktur za pomocą różnych metod, takich jak profil zaufany czy podpis kwalifikowany.
  • Automatyczne przekazywanie informacji o wystawionej e-fakturze do odbiorcy.


Jak zrobić integrację z KSeF w Comarch ERP Optima?

Integracja z KSeF w systemie Comarch ERP Optima przebiega bezpośrednio w programie. Oto kroki, jakie należy podjąć:

  1. Definiowanie środowiska pracy KSeF: Można wybrać środowisko demo lub produkcyjne udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Tryb demo pozwala na testowanie przesyłania faktur na platformę testową bez ograniczeń związanych z anulowaniem dokumentów, co jest idealne do ustalenia scenariuszy procesów biznesowych. Środowisko produkcyjne jest docelowe i umożliwia wprowadzanie faktur do obiegu gospodarczego.

  2. Konfiguracja działania Optimy z KSeF: W tym kroku należy przypisać istniejące w systemie formy płatności do tych zdefiniowanych w KSeF oraz nadać użytkownikom odpowiednie uprawnienia do wysyłania faktur bezpośrednio z systemu ERP. Można również ustawić automatyczny tryb wysyłania danych do KSeF po zatwierdzeniu i akceptacji faktury.


Podsumowanie

Comarch ERP Optima zapewnia płynną integrację z Krajowym Systemem e-Faktur, umożliwiając przedsiębiorcom łatwe generowanie, zarządzanie i uwierzytelnianie e-faktur. Wprowadzenie obowiązkowego korzystania z KSeF od 2025 roku sprawia, że już teraz warto rozpocząć przygotowania i zintegrować swoje systemy księgowe z platformą KSeF. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej wymiany danych z KSeF i dostosować się do nadchodzących zmian regulacyjnych bez problemów.


Zobacz także:

Comarch ERP Optima dla biur rachunkowych

Gotowe pakiety dla firm i biur rachunkowych Comarch

Comarch DMS. System elektronicznego obiegu dokumentów

Comarch IBARD. Automatyczny backup danych

Dodatkowe rozwiązania do Comarch ERP Optima

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane