PL | EN
Nazwa kategorii

Elektroniczne karty urodzenia od teraz z podpisem kwalifikowanym

Od początku nowego roku, tj. od 1 stycznia 2024 roku, w Polsce wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące kart zgonu oraz kart urodzenia/martwego urodzenia. Te nowe regulacje przynoszą pewne istotne kwestie, które dotyczą sposobu wypełniania i przekazywania tych dokumentów.

Karta Zgonu

Warto podkreślić, że karta zgonu nadal może być wypełniana wyłącznie w formie papierowej i wydana zostanie osobie odpowiedzialnej za organizację pochówku, co nie ulega zmianie w stosunku do wcześniejszych przepisów. Nadal jest to obowiązek dla członka rodziny lub osoby upoważnionej do działania w tym zakresie.

Nie ma potrzeby uzyskiwania podpisów elektronicznych od zespołów ratownictwa medycznego, personelu szpitali, placówek opieki zdrowotnej czy innych podmiotów zaangażowanych w opiekę medyczną. W tym przypadku, procedury pozostają niezmienione.

Również, przepisy określające, kto jest uprawniony do wystawienia karty zgonu, nie uległy zmianie. Nadal może to zrobić lekarz lub kierownik zespołu ratownictwa medycznego, zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi.

Karta Urodzenia/Martwego Urodzenia

Jednakże, istnieją nowe wymogi dotyczące kart urodzenia/martwego urodzenia, które są przekazywane do urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z nowymi przepisami (art. 54 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego), które wejdą w życie od 1 stycznia 2024 roku, te dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

Nowe przepisy nie zmieniają jednak osób upoważnionych do podpisywania tych dokumentów. Nie jest to dokumentacja medyczna, więc nie musi być podpisana przez lekarza czy położną. Może to być dokonane przez pracownika działu statystyki medycznej lub inną osobę upoważnioną przez kierownika podmiotu/administratora danych.

Odpowiedzialność za spełnienie tych nowych wymogów spoczywa na podmiocie leczniczym. Nie oznacza to konieczności uzyskiwania podpisów elektronicznych od wszystkich pracowników. Wystarczy, że kilku pracowników będzie odpowiedzialnych za bieżącą realizację tego zadania w szpitalu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i pewności komunikacji, zaleca się przesyłanie kart do urzędu stanu cywilnego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą w ramach ePUAP. Choć ustawa pozostawia pewną dowolność w tym zakresie, możliwy jest też kontakt z właściwym miejscowo urzędem w celu ustalenia alternatywnych sposobów przekazywania dokumentów.

Podsumowując, terminy przekazywania kart pozostają bez zmian: karta urodzenia powinna być przekazana do urzędu stanu cywilnego w ciągu 3 dni od dnia jej sporządzenia (nie od dnia urodzenia dziecka), natomiast karta martwego urodzenia - w terminie 1 dnia od dnia jej sporządzenia.

Warto zaznaczyć, że karta martwego urodzenia nie jest synonimem karty zgonu i ma odrębne znaczenie w procesach rejestracyjnych. Te zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dokumentacji oraz ułatwienie procedur administracyjnych związanych z rejestracją zgonów i narodzin.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane