PL | EN
Bezpieczeństwo IT

Czym jest eIDAS 2.0?

Rozwój technologii cyfrowych przynosi ze sobą nowe wyzwania, ale także ogromne możliwości. Wprowadzenie eIDAS 2.0, nowej wersji rozporządzenia dotyczącego identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia obywatelom Europy skuteczniejszej i bezpieczniejszej tożsamości cyfrowej. Skorygowano w nim różne niedociągnięcia i ustanowiono środki umożliwiające obywatelom uzyskanie oficjalnie uznanej tożsamości cyfrowej z większą skutecznością.

Cele i korzyści eIDAS 2.0

Pierwotne rozporządzenie eIDAS koncentrowało się głównie na identyfikacji elektronicznej i usługach zaufania dla transakcji elektronicznych. Jednak eIDAS 2.0 poszerza zakres, obejmując nowe rodzaje usług zaufania, takie jak rejestrowane doręczenia elektroniczne czy elektroniczne certyfikaty uwierzytelniające. To nie tylko zwiększa efektywność usług online, ale także podnosi bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EUDI)

Jednym z kluczowych elementów eIDAS 2.0 jest wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EUDI). To innowacyjne podejście poszerza koncepcję tożsamości cyfrowej o fizyczne usługi i transakcje, dostępne z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki EUDI użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i informacjami, co stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa w świecie cyfrowym.

Kwalifikowani dostawcy usług zaufania (QTSP)

Rozwój koncepcji "kwalifikowanych dostawców usług zaufania" (QTSP) to kolejna kluczowa zmiana wprowadzona przez eIDAS 2.0. QTSP odgrywają istotną rolę w zapewnieniu, że autoryzowane tożsamości cyfrowe są zgodne ze zaktualizowanymi standardami bezpieczeństwa. To zabezpieczenie, które daje pewność użytkownikom w korzystaniu z usług online.

Weryfikacja tożsamości cyfrowej - klucz do bezpiecznych transakcji

Weryfikacja tożsamości cyfrowej odgrywa kluczową rolę w eIDAS 2.0. Użytkownik ma wyłączną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, co zapewnia bezpieczne transakcje elektroniczne między obywatelami, biznesem i organami publicznymi.

Prywatność danych

Prywatność danych jest priorytetem w ramach eIDAS 2.0. Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej gromadzi tylko niezbędne informacje, ograniczając je do minimum potrzebnego do świadczenia usług. Dodatkowe zasady świadczenia usług elektronicznego poświadczania atrybutów zapewniają ochronę danych osobowych użytkowników.

Rozwiązania zgodne z eIDAS

Wdrożenie eIDAS 2.0 stanowi znaczący postęp w zakresie ochrony prywatności, bezpieczeństwa i autonomii użytkownika. Zapewnia standardy identyfikacji cyfrowej na rynku wewnętrznym, kładąc nacisk na zachowanie zaufania i kontrolę użytkowników nad ich danymi osobowymi.

W podmiotach takich jak Podpisuj Zdalnie rozumiemy znaczenie przestrzegania aktualnych przepisów, w tym eIDAS. Oferujemy rozwiązania zgodne z eIDAS, takie jak podpisy kwalifikowane i kwalifikowane pieczęcie elektroniczne, które pomagają organizacjom przestrzegać obowiązujących regulacji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wesprzeć Twoją firmę w dziedzinie identyfikacji cyfrowej i bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane