PL | EN
Strefa Comarch

Czym jest Comarch TNA?

Efektywne zarządzanie czasem pracy pracowników jest kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania każdej organizacji. W obliczu rosnącej złożoności operacyjnej i potrzeb związanych z elastycznym czasem pracy, firmy poszukują nowoczesnych narzędzi, które umożliwią precyzyjne monitorowanie i analizę czasu pracy. Comarch TNA (Time and Attendance) to zaawansowany system do zarządzania czasem pracy, który odpowiada na te potrzeby, oferując szeroką gamę funkcji wspierających organizacje w optymalizacji procesów związanych z ewidencją czasu pracy.


Czym jest Comarch TNA?

Comarch TNA to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania czasem pracy pracowników, które umożliwia precyzyjne monitorowanie wejść i wyjść, rejestrowanie przerw oraz analizę danych związanych z czasem pracy. System ten integruje się z innymi narzędziami HR i ERP, co pozwala na pełną automatyzację procesów kadrowych oraz płacowych. Dzięki swojej elastyczności, Comarch TNA sprawdza się zarówno w małych firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach.

Kluczowe funkcjonalności Comarch TNA

 

Rejestrowanie czasu pracy:

 • Elektroniczne karty pracy: Pracownicy mogą rejestrować czas pracy za pomocą elektronicznych kart pracy, co eliminuje potrzebę ręcznego wpisywania danych.
 • Biometryczne systemy kontroli dostępu: Możliwość wykorzystania technologii biometrycznej (np. odcisków palców) do rejestracji wejść i wyjść, co zwiększa bezpieczeństwo i precyzję ewidencji.
 • Mobilna rejestracja czasu pracy: Pracownicy mogą rejestrować czas pracy z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej, co jest szczególnie przydatne w przypadku pracy zdalnej.

Zarządzanie harmonogramami:

 • Tworzenie i zarządzanie grafikami pracy: System umożliwia łatwe tworzenie grafików pracy, uwzględniając różne zmiany i elastyczne godziny pracy.
 • Automatyczne przypominanie o zmianach: Pracownicy otrzymują powiadomienia o nadchodzących zmianach oraz aktualizacjach grafików pracy.
 • Analiza zgodności z przepisami: System monitoruje zgodność harmonogramów pracy z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Analiza i raportowanie:

 • Raporty czasu pracy: Generowanie szczegółowych raportów dotyczących przepracowanych godzin, nadgodzin, nieobecności oraz przerw.
 • Analiza wydajności: Narzędzia do analizy wydajności pracowników na podstawie zarejestrowanego czasu pracy, co pozwala na identyfikację obszarów do poprawy.
 • Integracja z systemami ERP: Automatyczne przekazywanie danych do systemów ERP i HR, co ułatwia procesy kadrowo-płacowe.

Zarządzanie nieobecnościami:

 • Ewidencja urlopów i zwolnień: System umożliwia pracownikom składanie wniosków o urlop oraz rejestrację zwolnień lekarskich.
 • Automatyczne aktualizacje: Automatyczne aktualizowanie grafiku pracy i ewidencji czasu pracy w przypadku zatwierdzenia wniosków o nieobecność.
 • Raporty nieobecności: Generowanie raportów dotyczących nieobecności, co ułatwia planowanie zasobów ludzkich.


Korzyści z wdrożenia Comarch TNA

 

Zwiększenie efektywności operacyjnej:

 • Automatyzacja procesów związanych z rejestracją i ewidencją czasu pracy pozwala na zaoszczędzenie czasu i redukcję błędów.
 • Precyzyjne dane na temat czasu pracy umożliwiają lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi oraz optymalizację kosztów pracy.

Poprawa zgodności z przepisami:

 • System monitoruje zgodność harmonogramów pracy z przepisami prawa pracy, co pomaga uniknąć naruszeń i potencjalnych kar.
 • Automatyczne generowanie raportów wymaganych przez przepisy prawa pracy.

Lepsze zarządzanie pracownikami:

 • Narzędzia do analizy wydajności pozwalają na identyfikację i nagradzanie najbardziej efektywnych pracowników.
 • Zautomatyzowane zarządzanie harmonogramami i nieobecnościami poprawia komunikację i zadowolenie pracowników.

Mobilność i elastyczność:

 • Możliwość rejestrowania czasu pracy z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej zwiększa elastyczność i wygodę dla pracowników.
 • System dostosowuje się do specyficznych potrzeb różnych branż i sektorów.


Podsumowanie

Comarch TNA to zaawansowane narzędzie do zarządzania czasem pracy, które wspiera firmy w optymalizacji procesów związanych z ewidencją czasu pracy, zarządzaniem harmonogramami oraz analizą wydajności pracowników. Dzięki elastycznym funkcjom, integracji z innymi systemami oraz wysokiemu poziomowi automatyzacji, Comarch TNA stanowi niezastąpione wsparcie dla każdej organizacji pragnącej zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić zgodność z przepisami oraz lepiej zarządzać zasobami ludzkimi. Wdrożenie tego systemu może być kluczowym krokiem w stronę nowoczesnego i efektywnego zarządzania czasem pracy w każdej firmie.


Zobacz także:

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

Comarch e-Invoicing. Automatyzacja procesu fakturowania

Comarch Retail wygodne zarządzanie sprzedażą

Jaki system ERP wybrać?

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane