PL | EN
Nazwa kategorii

Czy autenti to podpis kwalifikowany?

Autenti to platforma oferująca usługi związane z elektronicznym podpisem, identyfikacją i autoryzacją. Jednak termin "podpis kwalifikowany" odnosi się do określonego rodzaju elektronicznego podpisu, który spełnia określone standardy i wymogi prawne.

Podpis kwalifikowany to rodzaj zaawansowanego podpisu elektronicznego, który jest oparty na certyfikacie kwalifikowanym wydanym przez dostawcę usług certyfikacji. Tego rodzaju podpis spełnia szczególne wymogi prawne dotyczące identyfikacji i autentyczności, a także jest równoważny podpisowi odręcznemu w zakresie wiarygodności prawnego potwierdzenia tożsamości podpisującego.

Jeśli chodzi o Autenti, to platforma ta oferuje usługi z zakresu elektronicznych podpisów, identyfikacji i autoryzacji, jednak nie wszystkie podpisy oferowane przez platformę Autenti mogą być automatycznie uznane za podpisy kwalifikowane. W przypadku konkretnych wymagań prawnych lub potrzeby spełnienia określonych standardów, ważne jest, aby sprawdzić, czy oferowane przez Autenti podpisy elektroniczne są uznawane jako podpisy kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w danym kraju lub regionie.

Warto także zaznaczyć, że wymogi dotyczące podpisów elektronicznych mogą różnić się w zależności od jurysdykcji. Dlatego zawsze warto dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi podpisów elektronicznych, aby zapewnić zgodność z prawem i wymaganiami danego obszaru działania.


autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane