PL | EN
KSeF

Co zrobić podczas awarii KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie podatków w ostatnich latach. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z daty jego wprowadzenia i już teraz mają możliwość testowania funkcjonalności. Pytanie jednak brzmi: czy system wytrzyma próbę, gdy stanie się on obowiązkiem, tj. 1 lipca 2024 r.?

Ministerstwo Finansów zapewnia, że serwery systemu będą gotowe na przyjęcie nowego obciążenia i będą działać bez zarzutów. Niemniej jednak, warto dla własnego komfortu wiedzieć, jak postępować w przypadku ewentualnych awarii, zarówno ze strony MF, jak i samego przedsiębiorcy.


Awarie po stronie MF

W przypadku awarii KSeF lub prowadzonych prac serwisowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, przedsiębiorcy mogą napotkać trudności w dostępie do systemu. W takiej sytuacji istotne jest, aby wiedzieć, jak należy postępować.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie ze schematem faktury ustrukturyzowanej (z kodem QR), przesłania jej do odbiorcy w ustalony sposób oraz wprowadzenia jej do systemu po ustaniu awarii. Faktury te powinny być wysłane do KSeF nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu ustania awarii. Rzeczywistą datą wystawienia faktury będzie jej faktyczna data wystawienia, a nie data przesłania do KSeF po ustaniu awarii.


Awarie po stronie podatnika

W przypadku awarii po stronie przedsiębiorcy, konieczne będzie również wystawienie faktury zgodnie ze schematem faktury ustrukturyzowanej (z kodem QR), przesłanie jej do odbiorcy oraz wprowadzenie jej do systemu po ustaniu awarii. Przesłanie faktury do KSeF powinno nastąpić nie później niż kolejnego dnia roboczego. W tym przypadku również, rzeczywista data wystawienia faktury będzie jej faktyczną datą wystawienia, a nie data przesłania do KSeF po ustaniu awarii.


Podsumowanie

Warto zapamiętać powyższe kroki działania w przypadku ewentualnych awarii, gdyż problemy mogą pojawić się zarówno po stronie MF, jak i po stronie przedsiębiorcy. Nikt nie chce narażać się na kary za niedostosowanie się do przepisów. Dlatego też, znajomość postępowania w przypadku awarii może okazać się kluczowa dla zachowania zgodności z przepisami oraz płynności działania w biznesie.

Krajowy System e-Faktur ma szansę stać się przełomem w sposobie rozliczania faktur w Polsce, ale jego skuteczność w dużej mierze zależy od sprawności działania oraz gotowości do radzenia sobie z ewentualnymi awariami. Miejmy nadzieję, że system ten spełni pokładane w nim nadzieje i stanie się nowoczesnym narzędziem ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane