PL | EN
Nazwa kategorii

Błędy podpisanego dokumentu w Adobe Acrobat Reader

Wszystkie problemy związane z podpisywaniem dokumentów pdf podpisem kwalifikowanym. Jak podpisać i jak weryfikować dokumenty PDF?

Wystąpiły problemy z co najmniej jednym podpisem - należy zweryfikować ważność kwalifikowanego i sprawdzić czy nie widnieje na liście unieważnionych certyfikatów (CRL).

 • Weryfikacja ważności podpisu kwalifikowanego w Adobe

Panel -> Podpis -> Szczegóły podpisu -> Szczegóły zatwierdzenia -> Podsumowanie

 • Sprawdzanie czy podpis elektroniczny znajduje się na liście CRL (unieważnionych certyfikatów)

Panel –> Podpis -> Szczegóły podpisu -> Szczegóły zatwierdzenia -> Unieważnienie -> Wystąpiły problemy…

Jeżeli w oknie informacyjnym Wystąpił problemy  pojawi się komunikat „CRL jest nieważny” oznacza to, że certyfikat podpisu jest nieaktywny i należy podpisać dokument ważnym certyfikatem lub odwiesić certyfikat (jeżeli został zawieszony).

Co najmniej jeden podpis jest niepoprawny

 1. Przeinstaluj aplikację Adobe Reader do najnowszej wersji.
 2. Podpisz dokument ponownie.

Wszystkie podpisy są poprawne, ale nie można zagwarantować integralności dokumentu - w pliku dokonano modyfikacji treści. Należy zweryfikować czy osoba składająca podpis jako druga nie zmieniła zapisów w pliku PDF. Potrzebujesz profesjonalnej i niezaprzeczalnej weryfikacji dokumentów? Skontaktuj się z nami w sprawie usługi!

 kontakt@podpisujzdalnie.pl


Jak podpisać dokument PDF w Adobe Reader?

 1. Otwórz plik poprzez Adobe Acrobat Reader. Jeżeli Adobe nie jest domyślnie ustawione do otwierania plików PDF to kliknij prawym przyciskiem myszy na dokument -> Otwórz za pomocą -> Adobe Acrobat Reader
 2. Przejdź do zakładki „Narzędzia”
 3. Kliknij na ikonę „Certyfikaty”
 4. Po kliknięciu pojawi się pasek „Certyfikaty”. Naciśnij "Podpisz cyfrowo"
 5. Zaznacz obszar, w jakim ma się znaleźć sygnatura graficzna podpisu.
 6. Wskaż certyfikat, który ma być użyty do podpisania. Zatwierdź wybór klikając „Kontynuuj”
 7. Pojawi się okno z odwzorowaniem graficznym podpisu. Jeżeli chcemy zaakceptować domyślny format to klikamy „Podpisz”
 8. Adobe wyświetli okno systemowe do zapisania pliku.
 9. Po wskazaniu miejsca docelowego zapisu dokumentu pojawi się okno proszące o podanie PIN-u. Należy wprowadzić kod, którego używamy normalnie do podpisywania dokumentów w dedykowanej aplikacji od dostawcy usług zaufania.
 10. Sygnatura graficzna pojawi się na dokumencie, a przy kolejnym otwarciu wyświetli się komunikat o poprawności złożenia podpisu.

Jak zweryfikować podpis elektroniczny w Adobe Reader?

 1. Otwórz plik poprzez Adobe Acrobat Reader. Jeżeli Adobe nie jest domyślnie ustawione do otwierania plików PDF to kliknij prawym przyciskiem myszy (PPM) na dokument -> Otwórz za pomocą -> Adobe Acrobat Reader
 2. Jeżeli dokument został podpisany to pojawi się niebieski pasek z informacją o statusie dokumentu. Przejdź do szczegółów podpisu klikając „Panel Podpis”
 3. W celu uzyskania szczegółowych informacji przejdź do Szczegóły podpisu -> Szczegóły zatwierdzania…
 4. Po kliknięciu na „Temat”, w kolumnie „Szczegóły” wyświetlone zostaną szczegółowe dane składającego podpis (subskrybenta) zawierające informacje takie jak: obywatelstwo, imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (najczęściej PESEL), kraj wydania tego identyfikatora. To pozwala jednoznacznie określić tożsamość podpisującego.

Wsparcie techniczne w podpisywaniu dokumentów PDF

Podpisuj Zdalnie oferuje pomoc techniczną związaną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do najpopularniejszych usług należy:

 • konfiguracja podpisu elektronicznego i sygnatury graficznej w programie Adobe
 • szkolenie z podpisywania i weryfikowania dokumentów PDF w Adobe
 • podpisywanie dokumentów PDF w zewnętrznych aplikacjachMasz problem techniczny? Opisz go i wyślij na

 kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane