PL | EN
e-Doręczenia

Adres do doręczeń elektronicznych

Adres do doręczeń elektronicznych stanowi kluczowy element systemu e-Doręczeń, który służy do identyfikacji nadawców i odbiorców w ramach różnych usług doręczeń elektronicznych, takich jak publiczne, kwalifikowane czy hybrydowe. Jest to unikalny numer złożony z 36 cyfr, nadawany przez Ministra Cyfryzacji w Polsce, ściśle powiązany z konkretnym właścicielem - może to być osoba fizyczna, podmiot publiczny lub niepubliczny.

Podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych obejmują przede wszystkim instytucje publiczne, a także adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, notariuszy oraz niepubliczne podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Proces uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych odbywa się na kilka sposobów

  1. Automatycznie dla podmiotów publicznych i niepublicznych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz CEIDG.
  2. Poprzez kwalifikowane usługi, które obsługują podmioty niepubliczne, w tym osoby fizyczne.
  3. Na wniosek zainteresowanej osoby, który można złożyć poprzez biznes.gov.pl. Wniosek musi być elektronicznie podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorstwa lub pełnomocnika.


Adres do doręczeń elektronicznych służy identyfikacji, natomiast skrzynka doręczeń to narzędzie informatyczne do przechowywania, wysyłania i odbierania dokumentów. Skrzynka jest miejscem, w którym przechowywane są elektroniczne dokumenty, podczas gdy adres służy do jednoznacznej identyfikacji zarówno nadawcy, jak i adresata korespondencji elektronicznej.

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane